Dokumentide koostamine MS Word baasil

word_logo

Kestus: 5 akadeemilist tundi

Investeering: 95 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Osalema on oodatud kõik, kes soovivad oma arvutitööd oluliselt kiirendada, kellel on vajadus toimetada ametlike dokumentidega ja kasutada dokumendipõhjasid. Arvutikasutajad, kellel on vaja sageli koostada sarnase ülesehituse ja kujundusega ametkirju, lepinguid jt dokumente.

Eesmärgid:

 • Anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest.
 • Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist.
 • Tutvustada digiallkirja kasutamist.
 • Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

  Sissejuhatus
 • MS Wordi akna ülesehitus ja menüü-lintide kasutamise põhimõtted
 • uue faili loomine, veebimallide (kujunduspõhjade) kasutamine
 • teksti trükkimine, erimärkide ja sümbolite lisamine
 • teksti valikud, teksti kopeerimine, lõikelaua kasutamine, tööd kiirendavad nipid
 • teksti otsimine ja asendamine
  Teksti kujundamine
 • teksti font, suurus, joondus, reavahed ja joonlaua kasutamine
 • töö lõikudega, rea ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine
 • erinevad loetelud (nummerdatud ja nummerdamata loetelud, mitme tasemega loetelud)
 • erinevad teksti laadid (stiilid), nende muutmine
 • pealkirjad ja nende nummerdamine
  Tabelite ja graafika lisamine
 • tabeli lisamine ja muutmine, valemid tabelis
 • graafika (pildid, logod, skeemid, diagrammid) lisamine ja paigutamine tekstis
 • lingi lisamine
  Dokumendi küljendus, printimine, salvestamine ja saatmine
 • valmiskujunduste kasutamine
 • lehe seaded (äärised, formaat, päise ja jaluse kõrgus) ja nende muutmine
 • ettevõtte kontaktandmete ja logo lisamine
 • leheküljenumbrite lisamine, erinev esileht
 • dokumendi eelvaade ja printimine
 • dokumendi salvestamine ja saatmine (pdf-ks salvestamine)
  Dokumendi sisu läbivaatus
 • tekstiosade kommenteerimine (kommentaaride lisamine ja eemaldamine)
 • õigekeelsuskontroll
 • tõlkimise vahendid
 • dokumendis tehtavate muudatuste jälgimine

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab:

 • luua ametidokumente
 • muuta ja parandada olemasolevaid dokumente
 • lisada dokumentidele tabeleid ja graafikuid
 • kasutada ja vormistada koostöödokumente

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

KoolitajaMari Käis, Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Pikad dokumendid, nende vormistamine

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba