Sisukorraga dokumentide loomine MS Word abil

word_logo

Kestus: 12 akadeemilist tundi

Investeering: 220 € + 20%

Sihtrühm:
Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad koostama pikemaid tekste ja neid vormindama vastavalt etteantud nõuetele ja reeglitele. Sellisteks dokumentideks võivad olla näiteks aruanded, projektid, juhend- või õppematerjalid, raamatute käsikirjad, lõputööd jm dokumendid, mis sisaldavad peatükke, alapealkirju, pilte, tabeleid, sisukorda ja muid pika dokumendi elemente. Koolitusele on oodatud ka kõik teised, kes soovivad saada põhjalikumaid teadmisi ja oskusi MS Wordi kasutamiseks, mis ise õppides jäävad sageli üpris pinnapealseks, teadmata MS Wordi huvitavamaid ja keerukamaid võimalusi.

Eesmärgid:
Anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning lihtsamate dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus. Soovitavalt tekstitöötluse teadmised ja oskused teemade piires, mida käsitletakse koolitustel: Arvutikasutaja baaskoolitus või Dokumentide koostamine MS Word baasil.

Sisu:

 • Ülevaade pika dokumendi struktuurist
 • Sektsioonid – millal ja kuidas neid pikkades dokumentides kasutada
 • Teksti sisestamise reeglite üle vaatamine
 • Dokumendi formaadi seadistamine, vaikeseadete muutmine
 • Laadide (Style) kasutamine teksti vormindamisel
 • Otsimine ja asendamine: teksti otsimine ja asendamine, ülearuste ENTERite ja tühikute eemaldamine, formaatide ja laadide otsimine ja asendamine
 • Ülevaade olemasolevatest laadidest, nende muutmine muutmine ja uue laadi loomine
 • Piltide lisamine dokumenti, nende asetamise viisid, vormindamine ja paigutamine teksti suhtes
 • Seletiitli (all- või pealkirja) lisamine pildile, joonisele, tabelile
 • Teksti allmärkuste ja dokumendi lõpumärkuste lisamine ja muutmine
 • Allmärkuste vormindamine laadide abil
 • Päiste ja jaluste lisamine dokumenti, vormindamine laadide abil
 • Leheküljenumbrite lisamine dokumenti, nende muutmine ja vormindamine
 • Erinevate päiste/jaluste ja leheküljenumbrite lisamine või kustutamine
 • Dünaamiliselt muutuvate päiste ja jaluste lisamine dokumenti
 • Ristviidete lisamine dokumenti
 • Kujundite lisamine ja vormindamine, joonistusvahendite kasutamine
 • Keelekontroll ja dokumendis tehtud muudatuste jälgimine ja nende töötlemine
 • Sisukorra, tabelite ja piltide loetelu loomine
 • Sisukorra vormindamine laadide abil
 • Dokumendi salvestamine .docx, .pdf, oma dokumendimalli salvestamine
 • Dokumendi printimine

Antud koolitus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • MS Wordi abil luua või lühematest tekstidest kokku panna pikki dokumente
 • anda dokumendile laadide abil ühtse korrektse vorminduse
 • dokumenti lisada pilte ja illustratsioone ning neid vormindada
 • lisada allmärkuseid, päiseid ja jaluseid
 • kasutada dokumendis ristviiteid, genereerida sisukorda ja seda vormindada

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaViivi Jokk, Mari Käis, Arvo Saat

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v