RP1 MS Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.

Kestus: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 170 € + 20%

Sihtrühm:
Raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivsemaks muutmiseks.

Eesmärgid:

 • - Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • - Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
Üldine arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • - tööraamat, tööleht, menüüd
  • - tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?

 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • - failihaldus, kus failid asuvad
  • - failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • - failide otsingusüsteem
  • - töö mitme aknaga, kahe kuvariga

 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • - aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • - hiirega liikumine ja märkimine
  • - kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • - lahtrite kujundamine vormingutega

 • Andmetüübid
  • - andmetüüpide erinevad valikud
  • - erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, %, tekst, ...)
  • - andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • - andmetüübi muutmine ja eemaldamine

 • Töö lahtritega
  • - andmeseeriad
  • - kiirtäitmine
  • - linkimine
  • - külmutamine
  • - peitmine
  • - grupeerimine

 • Kopeerimine, kleepimine
  • - lahtrite kopeerimine, kiirklahvid
  • - kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • - veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine

 • Töö tabeliga
  • - Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • - tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • - töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • - salvestamine uude formaati

 • Arvutused
  • - valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • - valemite kiirtäitmine
  • - suhteline ja absoluutne aadress
  • - arvutamine mitme töölehe piires
  • - valemite auditeerimine ja jälitamine

 • Funktsioonid
  • - SUMMA funktsiooni kasutamine
  • - abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • - ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN)

 • Lihtsamad statistilised funktsioonid
  • - Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • - väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • - andmete loendus (COUNT, COUNTA)

 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega
  • - külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • - vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • - andmete otsimine, asendamine ja lisamine

 • Lahtrite ja tabeli kujundamine
  • - värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • - automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • - tingimusvorming (Conditional Formatting)

 • Diagramm
  • - diagrammi koostamine ja täiendamine

 • Printimine
  • - erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
  • - prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused)

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • - luua ja kasutada erinevaid tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • - kasutada lihtsamaid funktsioone
 • - kasutada väljavõtteid suurtest tabelitest
 • - saada aru teiste loodud tabelitest ning kasutatud funktsioonidest ja valemitest
 • - kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh. mobiilse sülearvutiklassiga).

KoolitajaArvo Saat, Heidi Sild

Jätkukoolitusena soovitame: RP2 MS Excel raamatupidajatele- edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba