Kokkuvõtted liigendtabeliga (PivotTable)

excel_logo

Õppe kogumaht: 5 ak tundi

Investeering: 155 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Arvuti tavakasutajad, kellel on vaja erinevate tunnuste (nt inimese nime, toote koodi, aadressi, üksuse vms) järgi sooritada automaatseid kokkuvõtteid tabelites olevatest andmetest.

Eesmärk:
Anda praktilised oskused mahukatest tabelitest kokkuvõtete tegemiseks, mille abil saavutatakse olulist ajalist võitu.

Eelteadmised:
Hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus. Tabelite koostamise oskus andmete lisamise ja kustutamise näol. Standardfunktsioonide ja arvutuste koostamise oskus (summa, keskmine jt). Ei nõuta igapäevast tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust. Vajalikud eelteadmised saab koolitustelt Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Liigendtabeli (PivotTable) põhimõte ja selle koostamine
 • Andmete kuvamine tabelites. Tunnused mille kaudu kokkuvõtteid sooritatakse
 • VAU! Kokkuvõtte koostamine liigendtabeliga. Kuidas tekib VAU! efekt?
 • Pivot Chart – risttabeli diagramm, selle vormindamine
 • Erinevad funktsioonid ja arvutused risttabelis (summa, %, keskmine, loendus jt)
 • Kokkuvõtte kujundamine ja andmete ümberpaigutamine
 • Filtri, tükeldi, ajaskaala kasutamine
 • Gruppide kasutamine
 • Liigendtabeli uuendamine algandmete muutumisel
 • Arvutuslikud väljad ja üksused
 • Kokkuvõtte printimine, väljatrüki vormindamine
 • Mitme liigendtabeli konsolideerimine jt erivõimalused
 • PivotTable sätted ja ühenduse atribuudid

Õpiväljundid: Osalejal on olemas teadmised liigendtabelist (Pivot), oskus koostada kiiresti kokkuvõtteid (sh. suurtest andmehulkadest) ning muuta neid vastavalt vajadustele.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaArvo Saat, Heidi Sild

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba