Õppekorralduse alused

Täiskasvanute koolituse õppekorralduse alused Tallinna Arvutikoolis

Üldsätted

 • Tallinna Arvutikoolis on täiskasvanute koolituse korraldamise aluseks Täiskasvanute koolituse seadus (TÄKS), Tallinna Arvutikooli põhikiri, õppekorralduse alused, täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused ja teised seonduvad õigusaktid.
 • Tallinna Arvutikool, Eesti esimene arvutikool (avatud 01.02.1993.a.), omab suurt koolitusteemade valikut, professionaalsete koolitajate-partnerite ja koolitusruumide võrgustikku.
 • Tallinna Arvutikool on keskendunud ettevõtete ja ametikohtade vajadustekesksetele juhtimis- ja IKT-alastele koolitustele ning suurte koolitusprojektide juhtimisele, kus põhivaldkonnad on:
  • - koolitused arvutikasutajatele ja valdkonna spetsialistidele
  • - koolitused juhtidele, projektijuhtidele, IT juhtidele, IT arendusjuhtidele
  • - AutoCAD, 3D, CAM ja BIM inseneritarkvarade ametlikud Autodesk koolitused
  • - koolitused IT spetsialistidele
  • - IT- ja juhtimisalased konsultatsioonid
  • - suurte koolitusprojektide juhtimine
 • Õppetöö toimub Tallinna Arvutikooli koolituskalendri ja ajakava alusel.
 • Koolituse tunni pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit). Konsultatsiooni tund on 60 minutit.
 • Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.akoolitus.ee.
 • Õppekavarühm: arvutikasutus.
 • Koolituste läbiviimise koht ja kord

 • Tallinna Arvutikool OÜ õpperuumid ja büroo asuvad aadressil Suur-Sõjamäe 10A, Tallinnas. Koolitusruume renditakse Ettevõtluskõrgkoolilt Mainor.
 • Vajadusel kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse, sisekoolitused toimuvad enamasti Tellija koolitusruumides.
 • Õppeklassides on olemas kõik õppetööks vajaminevad töövahendid.
 • Koolitusruumid on varustatud kaasaegse sisustuse ning esitlustehnikaga (DATA-projektor, TV, pabertahvel), kuni 40 töökohta. Lisaks sellele levib traadita internet (WiFi). Klass vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on päevavalgusega ning varustatud rulookardinatega. Ruumides on erinev valgusrežiimide võimalus ning korralik ventilatsioon, kvaliteetne esitlustehnika ning piisavalt võimalusi täiendava tehnika paigaldamiseks.
 • Arvutikoolitustel kasutatakse Tallinna Arvutikooli sülearvutiklasside arvuteid HP ProBook, Intel Core i5, 8GB RAM, MS Office 365 Essentials või MS Office 2013 Standard.
 • Koolitused on enamasti eesti keeles. Kokkuleppel ka vene ja inglise keeles.
 • Koolituse õppematerjalid on osalejale tasuta või koolituse maksumuse sees.
 • Avatud koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Sisekoolituste õppekava koostatakse alati „rätsepatööna“ vastavalt Tellija soovidele ning osalejate oskustasemele.
 • Koolitusele registreerumine/koolitusele vastuvõtt

 • Avatud koolitusel osalemise eelduseks on koolitusele registreerumine.
 • Avatud koolitustele registreerumine toimub kodulehel vastava koolituse sisus oleva registreerumisvormi täitmisel, telefoni teel: +372 517 5606 või saates e-kirja oma sooviga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
 • Registreerumiseks vajalikud andmed on: osaleja nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, arve saaja andmed. Isikukoodi esitamine on vajalik täienduskoolituse lõpus tunnistuse/tõendi väljastamiseks.
 • Sisekoolituste grupid komplekteerib koolituste Tellija koostöös Tallinna Arvutikooliga vastavalt koolitusvajadusele ja osalejate tasemele
 • Koolituse eest tasumise ja makse tagastamise/maksest vabastamise tingimused ja kord

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Tallinna Arvutikool ei arvelda sularahas.
 • Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse e-postiga.
 • Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
 • Osaliselt (75%) tagastame õppetasu kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 4 päeva enne koolituse algust ja kui on tehtud eelnevaid kulutusi (ostetud materjale jms.)
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 4 päeva enne koolituse algust, koolituse tasu ei tagastata.
 • Koolituse pooleli jätmisel tasu ei tagastata. Võimalik on liituda järgmise koolitusgrupiga vabade kohtade olemasolul.
 • Koolitusele mitteilmumisel ja sellest eelnevalt mitteteatamisel, koolitustasu ei tagastata ja registreeruja on kohustatud tasuma arve täies mahus.
 • Koolituse eest maksmisest vabastamise üle otsustab Tallinna Arvutikool OÜ iga juhtumi korral eraldi.
 • Arved väljastatakse reeglina juhul, kui koolituse toimumine on kindel.
 • Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

 • Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-postiga aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 5175606.
 • Tallinna Arvutikool OÜ omab õigust koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel.
 • Koolituse korraldamine ja lõpetamine

 • Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses registreerimislehe, kinnitab oma osalemise allkirjaga.
 • Koolitusel osaleja täidab koolitaja palvel koolituse lõpus tagasisidevormi.Tagasiside vormile ei pea nime lisama. Sisekoolituste järel saadetakse Tellijale tagasiside kokkuvõte (ima osalejate nimedeta), koolitaja hinnangud, osalejate ettepanekud ja arengusoovid.
 • Koolitusel osalenutel palutakse hinnata koolituse sisu, koolitajat, saadud teadmisi, korralduslikku poolt, rahulolu koolitusega.
 • Saadud tagasisidest teeme kokkuvõtte ja kõiki ettepanekuid kasutame õppe tõhusamaks muutmiseks.
 • Koolituste lõpetamise eelduseks on koolitusest osavõtt täismahus.
 • Koolituse lõppedes väljastatakse koolitusel osalejale tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse kõik õpiväljundid.
 • Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õpiväljundeid ei hinnata.
 • Tallinna Arvutikool jälgib andmekaitseseaduse määruse (GDPR) nõudeid isikuandmete töötlemisel ja ei jaga osalejate andmeid ilma mõjuva põhjuseta.
 • Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 • Koolituselt väljaarvamine toimub enne koolituse algust koolitusele registreerunu teate alusel.
 • Kui täiendkoolitusele registreeruja ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse ta koolituselt välja.
 • Kui täiendkoolitusele registreeruja saabub kokkulepitud koolituspäeval koolitusele ebaadekvaatses olekus, siis arvatakse ta koolituselt välja.
 • Koolitusel osaleja õigused ja kohustused

 • Koolitusel osalejal on õigus:
  • enne koolitusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta
  • tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele
 • Koolitusel osalejal on kohustus:
  • täita Tallinna Arvutikooli poolt kehtestatud sisekorra eeskirju
  • tegutseda hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Tallinna Arvutikooli töötajate korraldustele
  • hoida tema kasutusse antud õppevahendeid, arvutit ja Tallinna Arvutikooli vara
 • tegutseda hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Tallinna Arvutikool OÜ töötajate korraldustele;
 • hoida tema kasutusse antud õppevahendeid ja Tallinna Arvutikool OÜ vara.
 • Muud tingimused

 • Tallinna Arvutikoolil on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades kõiki koolitusele registreerunuid enne koolituse toimumist.
 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või koolitajale.
 • Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Arvutikool OÜ kirjaliku nõusolekuta.
 • Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Tallinna Arvutikool OÜ kirjaliku nõusolekuta.
 • SOOVIN SISEKOOLITUST
  Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
  1000 märki vaba