Infoturbe juhtimine

 

Infoturbe haldussüsteemi (ITHS) korraldamine on ettevõtte jaoks elulise tähtsusega küsimus. Pahatihti otsustatakse hakata infoturvet süsteemselt korraldama alles siis, kui on aset leidnud mõni tõsisem intsident. ITHS loomisel soovitame kasutusele võtta mõne maailmapraktikas juba heakskiidetud standardi. Oleme toeks ISO/IEC 27001:2005 ja ISKE standardite planeerimisel ja rakendamisel.

Standardiväliselt aitame luua infoturbe haldussüsteeme, kus on käsitletud:

  • andmekogude ja infovarade määratlemine,
  • riskianalüüs ja jääkriskid,
  • turbeklasside määratlemine,
  • vastumeetmete valik,
  • IT  turbe organisatsioon,
  • kohustused ja vastutused ning nende lahusus,
  • äri jätkusuutlikuse tagamine,
  • infoturbe intsidentide haldus,
  • infoturbe monitooring.

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba