IT audit

IT audit kaardistab äriprotsesside ja firma eesmärkide toetuse IT lahenduste poolt ja toob välja protsessi osad, kus on "pudelikaelad" - kus protsessides on probleemid, kulub palju aega ja on palju käsitööd ning mida oleks otstarbekas IT lahendustega automatiseerida.

Tulemuseks on probleemsete protsesside loetelu ja kasutajate soovide/vajaduste loetelu koos soovitusega probleemide lahendamiseks, millele koos juhtkonnaga antakse prioriteedid lähtuvalt tulemuslikkusest ärile.

Prioriteetide alusel kantakse lahendused kalenderplaani ja vormistatakse strateegiline arengukava. Audit sisaldab ka soovitusi äriprotsesside muutmiseks, kui see otstarbekaks osutub.

Tulemuseks on arenduskava, milles lahendused on enim äritulemust mõjutavas järjekorras, tagades IT ressursside kõige ratsionaalsema kasutuse ja parima tulemuse ärile. Audit käsitleb ka IT halduse protsesse ning annab soovitusi selle efektiivsemaks muutmisele

jp-it-audit

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba