Praktilised oskused inimsuhete juhtimiseks

 

Kestus: 16 akadeemilist tundi
Investeering: 250€ + käibemaks 20%

Üksteise mõistmisele, pühendumisele ja koostööle suunatud inimsuhted on üks oluline nurgakivi iga organisatsiooni edukal toimimisel. Tagasiside paljudelt juhtidelt, spetsialistidelt ja ka müügiinimestelt näitab, et oskuslikku inimsuhte juhtimist peetakse üheks keerukamaks osaks oma töös.

Oskused juhtida oma suhteid teiste inimestega põhinevad aga teadmistel ja kogemustel, mida inseneri, muusika, finantside ning sügavuti isegi juhtimise ja paljudel teistel aladel ei õpetata. Edukas organisatsioonis on sellised oskused aga hädavajalikud kõigile töötajatele, kelle töösse kuuluvad suhted teistega.

Käesoleval koolitusel arendataksegi oskusi, kuidas suhestuda oma kaaslaste, kolleegide või alluvatega meeldivalt ja mõjusalt. Koolitus põhineb praktiliste oskuste treenimisel. Arendatakse võimekust tajuda täpsemalt iseennast ja kaaslasi ning harjutatakse erinevaid käitumistehnikaid ja oskusi. Uuritakse iseenda isiksuslikke ressursse ja arendatakse oskusi vajadusel muuta oma käitumismustreid. Sellel koolitusel saab palju teada iseenese kohta ning õpitakse, kuidas tegelikult erinevate käitumisviiside kaudu luua edukaid koostöösuhteid.

Sihtrühm:
Koolitusele ootame nii juhte kui spetsialiste kes oma töös on mõjusates suhetes kolleegide, alluvate ja koostööpartneritega. Kellel on vajalik osata luua edukaid koostöösuhteid neid hoida ja arendada.

Koolitusest osavõtja saab:

 • arusaamise, kuidas inimene ennast juhib ja kuidas seda arvestada suhetes;
 • mõistmise, mis on koostöö aluseks ning allikaks inimeses ja meeskonnas;
 • olulisi põhioskusi kaaslasi arvestavaks ja ennast kehtestavaks käitumiseks;
 • teadmise iseenda sotsiaalpsühholoogilistest ressurssidest ja nende kasutamise ning arendamise võimalustest;
 • oskusi oma käitumise jälgimiseks, iseenda kindlustunde suurendamiseks ja koostööoskuste arendamiseks;
 • palju praktilisi harjutusi enesekehtestamise oskuse omandamiseks ja koostöö loomiseks.

Teemad:

 • Isiksus ja koostöö:
  • Kuidas toimib inimese psüühika ning kuidas seda arvestada suhtes enda ja teistega.
  • Missugused on uued arusaamised psüühikas toimuvast.
  • Kuidas saavutada iseenda kindel meeleseisund.
  • Kuidas kujuneb koostöö ja mis on koostöö aluseks ning allikaks.
  • Kuidas iseenda täpsema juhtimisega saavutada parem koostöö.
  • Kuidas käituda nii, et kaaslased tunneksid ennast väärtuslikena ja sooviksid koostööd teha.
  • Isiksuslik potentsiaal mõjusa kaaslase, juhi või liidrina.
  • Enesekehtestamine, kui koostööprotsess.
  • Iseenda isiksuse struktuuri uurimine (test) ja tugevuste leidmine.
 • Käitumise põhioskused:
  • Oskus täpselt tähele panna vestluskaaslase reageeringuid.
  • Oskus luua kontakti, suhtesilda.
  • Oskus väljenduda täpselt, selgesõnaliselt ja iseenda eest rääkides.
  • Oskus vestluskaaslast kuulata ja adekvaatselt reageerida.
  • Oskus rakendada aeg, ruum, keha ja hääl mõjusasse kommunikatsiooniprotsessi.
  • Oskus käituda ennastkehtestavalt.
  • Oskused, mis mõjuvad innustavalt, loovad usalduse ja vastutuse võtmise kaaslastes.
  • Oskus juhtida kommunikatsiooniprotsessi läbi selgete etappide ja nendes saavutatavate tulemuste koostöösuhte loomine.
  • Käitumismustrite struktuuri analüüs.
  • Praktilised käitumismustrite harjutamine ja analüüsimine.
 • Praktiliste käitumisviiside harjutamine:
  • Eesmärgist ja koostööpartneritest sõltuva suhtlemisstiili valik.
  • Erinevate stiilide kasulikkus ja kahjulikkus, võimalused ja ohud.
  • Uute käitumisvõtete loomine isiklikku stiili.
  • Enesekehtestamine ja koostöö loomine.
  • Kaaslase tajumine ja arvestamine.
  • Erinevate suhtlemisolukordade harjutamine ja lahendamine.
  • Konfliktsete suhete lahendamine.
  • Praktilised harjutused paarides ja gruppides.
  • Näidisfilmide analüüs grupidiskussioonina.
  • Analüüs, tagasiside ja kokkuvõtted.
  • Eneseanalüüs arengukava loomine.

Rakendatavad meetodid:

Lühiloengud ja arutelud; praktilised harjutused; isiksuse testid; aktiivmeetodid, mis baseeruvad käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama alustel.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn.

Koolitaja: Toomas Osvet – Lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi pooljuhtide füüsika erialal ja Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia erialal. Õppinud Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris ärijuhtimist. Mitmekülgne täiendkoolitus. Omab üle mitme aastakümne töökogemust esmatasandijuhist tippjuhini, samuti koolitaja ja konsultandina. Omab juhtimiskonsultandi, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, andragoogi ja NLP Trainer’i sertifikaate. Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige. Täiskasvanute koolitaja - andragoogi kutsetunnistus 7. tase.

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba