Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word baasil)

microsoft-office-logo1

Kestus: 15 akadeemilist tundi

Investeering: 280 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Arvutikasutaja baaskoolituse läbinud, mitmeaastase arvutitöö kogemusega tavakasutajad; kõik kes soovivad igapäevast arvutitööd korraldada efektiivselt, saada hakkama keerulisemate ja suuremate dokumentide ning tabelitega. 

Eesmärk:
Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Eelteadmised ja oskused:
Hea arvutikasutamisoskus, oskus koostada lihtsaid tekste ja tabeleid ning teostada tabelites lihtsamaid arvutusi  (Arvutikasutaja baaskoolitus).

Sisu:

 • Töö Windows-keskkonnas:
  • failihaldus: Windows Explorer (kiirkorraldused, failide kustutamine, taastamine, failide omadused);
  • arvuti kõvaketta kontrollimine ja korrastamine, olulisemad arvuti seadistused (kuupäev, regionaalne määrang, klaviatuur, hiir, ekraan).
 • Tekstitöötlus MS Word:
  • töö pikkade dokumentidega;
  • teksti otsimine ja asendamine;
  • muudatuste jälgimine, kommentaarid;
  • viidete ja järjehoidjate kasutamine, seadistamine;
  • leheküljenumbrid, numbrite seadistamine;
  • Kujundamine:
   • teksti sisestamise ja kujundamine reeglid;
   • töö lõikudega, rea- ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine;
   • stiilid dokumendis, stiilide kujundamine, uute loomine, pealkirjastiilid.
  • Loetelud:
   • loetelude koostamine (number ja sümbolloetelud);
   • erinevate tasemetega loetelud;
   • loetelude kujundamine;
   • loetelude seadistamine.
  • Sisukorrad:
   • sisukord pealkirjadest;
   • piltide sisukord;
   • tähestikuline sisukord.
  • Väljatrükk:
   • dokumendi seaded väljatrükiks.
  • Kaitsmine ja dokumendipõhjad:
   • päiste ja jaluste loomine, omaduste muutmine (erinevad päised ja jalused);
   • dokumendipõhjade loomine ja kasutamine;
   • dokumendi kaitsmise võimalused (parooli lisamine salvestamisel, dokumendi kaitsmine sektsioonidega, lihttegevuste lubamine piirangutes).
  • Tabelite ja graafiliste objektide koostamine:
   • tabelite loomine ja kujundamine;
   • teksti konverteerimine tabeliks, tabeli konverteerimine tekstiks;
   • graafika (pildid, objektid) lisamine ja paigutamine teksti.
  • Kirjakooste (Mail Merge):
   • kirjale väljade lisamine Exceli tabelist, kirjade väljatrükk;
   • kiri Exceli või Outlooki andmebaasis olevatele e-posti aadressidele;
   • ümbriku ja kleebiste trükk.
 • Dokumentide allkirjastamine digiallkirjaga:
  • allkirjastamiseks vajaminev tarkvara;
  • allkirja lisamine ja allkirjastatud dokumendi avamine.
 • Tabelarvutus MS Excel:
  • Kujundamine ja vormingud:
   • erinevate pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
   • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites (vormingu muutmine, puhastamine);
   • numbri, protsendi ja tekstivormingud.
  • Töötamine tabeliga:
   • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
   • ridade külmutamine;
   • linkimine tabelites;
   • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
   • ridade ja veergude jaotamine;
   • andmeseeriad.
  • Funktsioonid ja arvutused:
   • Exceli arvutava tabeli võimalused;
   • erinevate funktsioonide kasutamine;
   • oma valemite ja funktsioonide koos kasutamine;
   • arvutamine mitme töölehe ja faili piires.
  • Lahendajad ja analüüsivahendid:
   • sorteerimine;
   • filtreerimine, tingimustega filtrid. täpsem filter;
   • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse (Goal Seek);
   • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
   • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
   • risttabeli (liigendtabel, Pivot) koostamine Exceli tabelist.
  • Piirangute seadmine:
   • sisestuspiirangute seadmine;
   • parooliga kaitsmine;
   • valemite varjamine.
  • Diagramm:
   • diagrammi koostamine ühest ja mitmest tabelist;
   • diagrammi kujundamine, andmete lisamine.
  • Printimine:
   • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
   • väljatrüki seaded.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • - töötada efektiivselt tekstitöötlusprogrammiga MS Word, mahukate dokumentidega
 • - töötada efektiivselt tabelarvutusprogrammiga MS Excel, mahukate tabelitega
 • - seadistada Windows-keskkonda
 • - korraldada failitöötlust, allkirjastada ja avada digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Arvo Saat, Mari Käis

 

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba