MS PowerPoint põhikoolitus

powerpoint_logo

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 180 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Juhid, müügijuhid, turundusjuhid, tootejuhid, tegevjuhid, pressiesindajad, koolitajad – kõik töötajad, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest, terviklikkusest ja esitamise efektsusest.

Eesmärk:
Koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel, soovitav Arvutikasutaja baaskoolituse läbimine või samal tasemel teadmised ja oskused.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Töö alustamine:
  • -digitaalettekande koostamise põhimõtted – kellele, milleks, kuidas jms
  • -MS PowerPointi akna ülesehitus
  • -uue esitlusega alustamine, lehekülje häälestus
  • -näidismalli (soovitusliku sisuga) kasutamine (File, New)
  • -kujundusmalli valimine
  • -erinevad slaidimallid/paigutused (pealkirjaslaid, loeteluslaid, tabeli slaid, graafiku slaid, slaid teksti ja graafikaga, tühi slaid) valitud kujundusmallil
  • -slaidide lisamine ja täitmine nõutud sisuga
 • Teksti lisamine slaidile:
  • -pealkirja tekst
  • -liigendatud sisu teksti kasutamine
  • -tekstikasti lisamine slaidile
 • Objektide lisamine:
  • -fotode kärpimine, pakkimine ja muutmine, fotoalbumi loomine
  • -andmetabelite ja diagrammide lisamine slaidile (PowerPointi keskkonnas)
  • -organisatsiooni jm struktuuriskeemid
  • -liikumine slaidide vahel (Action Buttons)
  • -hüperlingi lisamine
  • -jaluse lisamine/eemaldamine ja rakendamine
  • -ettekande koostaja märkmete lisamine slaididele
  • -slaidide lisamine teistest ettekannetest
 • Erinevate vaadete kasutamine:
  • -tavaline/normaalvaade – akna ehitus, slaidid või liigendus
  • -slaidide järjekorra muutmine sorteerimisvaates
  • -slaidide peitmine
 • Efektide lisamine:
  • -animatsiooniefektide rakendamine erinevatele PowerPoint'i objektidele
  • -slaidisiire/slaidivahetus, esitluse ajastamine
 • Salvestamine:
  • -slaidide (digitaalettekande) salvestamine
  • -ettekande salvestamine slaidiseansina
  • -PDF faili salvestamine
 • Ettevalmistused esitluseks:
  • -jaotusmaterjali loomine slaididest ja printimine (slaidid, jaotusmaterjalid, märkmed)
  • -digitaalettekande pakkimine
 • Esitluse näitamine:
  • -liikumine ettekande ajal, navigatsioonimenüü kasutamine
  • -esinejavaate kasutamine

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab

 • esitlusettekande kavandamise ja loomise põhitõdesid;
 • luua enda esitlust ja kasutada ettevõtte standardpõhju;
 • kujundada slaide lihtsalt;
 • õigesti lisada slaididele pilte, tabeleid, skeeme;
 • lisada slaididele liikumisefekte;
 • slaidiprogrammi valmistada ette esitluseks;
 • slaidiprogrammi esitamise „Head Tava“, st. oskab hinnata esitluse kvaliteeti.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaArvo Saat, Viivi Jokk

Jätkukoolitusena soovitame: MS PowerPoint edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba