PHP stardikoolitus veebirakenduste loomiseks

 

Kestus: 18 ak tund
Investeering: 330 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Töötajad, kes vastutavad ettevõtte/asutuse internetilehekülje arenduse eest ja/või kes soovivad saada aru PHP loogikast ja eripärast.

Eesmärk:
Anda teadmisi programmeerimisrakenduste ja andmebaasirakenduste koostamiseks PHP ja MySQL abil.

Eelteadmised:

Sisu:

 • PHPst üldiselt:
  • PHP plussid ja miinused;
  • mis on PHP, HTML, CSS, Javascript;
  • PHP kodeerimise standardid;
  • PHP tööpõhimõte.
 • PHP muutujatüübid, tehted nendega:
  • integer e. täisarvutüüp;
  • float e. ujukomaarv;
  • string e. tekstitüüp;
  • array e. massiiv;
  • boolean e. tõeväärtustüüp;
  • object e. objekt (antud koolituse raames ainult põgus kirjeldus);
  • eritüübid null ja resource e. ressurss.
 • PHP muutujad:
  • muutujatega opereerimine, võrdlemine, omistamine;
  • matemaatilised ja loogilised tehted;
  • super-globalid.
 • PHP konstandid:
  • konstantide defineerimine;
  • konstantide kasutamine;
  • koodi kaitsmine konstantide abiga.
 • PHP peamised käsundid:
  • FOR tsükkel;
  • WHILE tsükkel;
  • SWITCH-CASE operatsioonid;
  • FOREACH tsükkel.
 • Enim kasutatavad PHP funktsioonid:
  • kontrollfunktsioonid;
  • matemaatilised funktsioonid;
  • massiivifunktsioonid;
  • kuupäevafunktsioonid (UNIX TIMESTAMP, MySQL TIMESTAMP);
  • defineeringufunktsioonid;
  • tekstifunktsioonid;
  • failifunktsioonid.
 • Kasutaja defineeritavad funktsioonid:
  • funktsiooni defineerimine;
  • funktsiooni parameetrid;
  • funktsiooni parameetrite vaikimisi väärtused;
  • väärtuse tagastamine funktsioonist RETURN abiga;
  • funktsiooni kasutamine koodis, selle eesmärk;
  • oma abifunktsioonide loomine:
   • (kasutaja käest muutujate kättesaamiseks, muutujate turvaliseks kuvamiseks vormides, kuupäevade konverteerimine ühelt kujult teisele, versiooni ja konfiguratsiooni erinevuste likvideerimine);
   • PHP koodi liigendamine include/require ja funktsioonide abil.
 • MySQL:
  • tööpõhimõte, erinevused teistest andmebaasimootoritest;
  • abivahend phpMyAdmin;
  • andmebaaside, tabelite loomine;
  • lihtsam SQL süntaks;
  • päringud ja nende varjestamine;
  • oma abifunktsioonide loomine:
   • MySQL-i serveriga ühenduse loomiseks;
   • päringu sooritamiseks;
   • päringu tulemi mugaval kujul kättesaamiseks;
   • baasi lisamisel muutujate varjestamiseks.

Tulemus:

Koolituse läbinu

 • saab aru PHP loogikast ja eripärast,
 • oskab programmeerida lihtsamaid veebirakendusi.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Alvar Soome või Kristjan Pihus

Jätkukoolitusena soovitame: PHP jätkukoolitus veebirakenduste loomiseks

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba