Koolitusprojektid

Kas Teil on koolitusvajadus kaardistatud?

Tallinna Arvutikool on projektorganisatsioon, mille töötajad ja partnerid on viinud läbi palju suuri koolitusprojekte.

Koolitajad on omas juhtimis- ja/või IKT valdkonnas tunnustatud professionaalid ja mitmekülgse kogemusega eksperdid.

Suuremad koolitusprojektid on E-Riigi IKT lahenduste juurutamised, kus tellijateks on ministeeriumite allasutused.

Samuti on suured koolitusprojektid suurtel firmadel, kus koolitusvajadus on väga erinev ja töötajaid väga palju, sageli Eesti erinevates piirkondades.

Kui IT arendusfirma, riigiasutus või firma vajab uue infosüsteemi juurutamist, juhtimis- ja IKT valdkonna koolitusi, siis seda kõike saab korraldada koostöös Tallinna Arvutikooliga.

Koostööpartnerite võrgustikuga suudame tagada:

  • mobiilsed sülearvutiklassid soovitud koolituskohta Eestis
  • koolitusruumid koos toitlustamise ja teenindamisega kõikides maakonnakeskustes
  • konverentsiruumid ja konverentsi korralduse suuremates linnades
  • arvutiklassid kõikides maakonnakeskustes
  • e-registreerumiskeskkonna kasutamise – suurtes projektides osalejate registreerumiseks ja informeerimiseks, koolitusgruppide täituvuse on-line jälgimiseks (sh. Tellija poolt)
  • e-testimiskeskkond – arvutikasutajate oskustasemete testimiseks ja koolitusvajaduste kaardistamiseks, tagasiside hindamiseks; aitab komplekteerida sarnaste koolitusvajadustega koolitusgrupid

Küsi kindlasti koolitusvajaduste kaardistamist! Ja veel -  sisekoolituse tellijale on see TASUTA

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba