Programmeerimine C# keeles

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Investeering: 

 • Ühe mooduli hind 215€+km
 • Kahe mooduli hind kokku: 350€+km
 • Kolme mooduli hind kokku: 515€+km
 • Nelja mooduli hind kokku: 630€+km
 • Viie mooduli hind kokku: 765€+km

Toimumisaeg: koolituskuupäevad selguvad            

Sihtrühm:
Arendajad, kes mõistavad objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid.

Eelteadmised:
Eelnev kogemus programmeerimiskeeltega Basic, C, C++, Microsoft Visual, Java, JavaScript, Objective-C.

5-päevase kursuse käigus vaadatakse üle C# programmi struktuuri põhitõed, uuritakse keele süntaksit ja rakendamise üksikasju ning seejärel on võimalus omandatud teadmisi proovile panna .NET raamistiku funktsioone sisaldava rakenduse loomisel.

Koolitust on võimalik võtta ka üksikute moodulitena!

I MOODUL: C# programmeerimiskeel ja Microsoft.NET raamistik

Tutvumine C# programmeerimiskeele ja arendusvahenditega Microsoft.NET raamistiku ja arendusvahendite tutvustus        

 • Microsoft.NET raamistik
 • Microsoft Visual Studio 2013 tutvustus
 • Erinevad projektitüübid
 • Olulisemad nipid ja trikid Visual Studio 2013 kasutamisel

C# programmeerimiskeeles kasutatavad lausekonstruktsioonid   

 • C# programmeerimiskeele põhilised reeglid
 • Tingimuskontrollid
 • Tsüklid

 Väärtustüüpi muutujad C# programmeerimiskeeles          

 • Erinevate väärtustüüpi muutujate tutvustamine
 • Andmete teisendamine ühest tüübist teise
 • Erindite haldus

Meetodid           

 • Lihtsamate meetodite loomine
 • Meetodite kasutamine

II MOODUL: Objektorienteeritud programmeerimine    

Viitetüüpi muutujad        

 • Erinevad viitetüüpi muutujad raamistikus
 • Viite- ja väärtustüüpi muutujate erinevus mäluhalduses

Klassid ja objektid           

 • Klassi ja objekti erinevus
 • Klasside loomine, mõisted
 • Meetodid
 • Klassi sees olevatele muutujatele ja meetodite ligipääsupiirangud

Alamklassid       

 • Alamklasside kasutamise vajalikkus
 • Alamklasside loomine ja nende kasutamine
 • Pärilus

Liidesed              

 • Liideste kasutamine
 • Lühike sissejuhatus sõltuvuse süstimisse

III MOODUL: Graafilised liidesed             

Erinevad graafilised liidesed rakenduses 

 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Forms

Windows Presentation Foundation          

 • Lühike sissejuhatus
 • XAML

MVVM muster II mooduli teadmiste kinnistamine

 • MVVM mustri toimimine

Andmete sidumine WPF rakenduses        

 • MVVM mustri kasutamine andmete sidumiseks

IV MOODUL: Süsteemi sisend-väljund ja .NET raamistiku andmekollektsioonid

Süsteemi sisend-väljud (System.IO)          

 • Kaustade ning failide loomine
 • Tekstilise info lugemine
 • Tekstilise info kirjutamine
 • Kaustas olevate failide kohta info lugemine

Andmete serialiseerimine            

 • Mille jaoks on serialiseerimine vajalik
 • Andmete serialiseerimine ja deserialiseerimine
 • Levinumad serialiseerimise võimalused

Andmekollektsioonid

 • Levinumad andmekollektsioonid .NET raamistikus
 • Lihtsamate päringute kirjutamine andmekollektsioonidest

V MOOODUL: Õpitud oskuste rakendamine ja XML

XML andmefail ning sellest info lugemine kasutades LINQ't           

 • XML andmefaili ülesehitus
 • XML andmefailist informatsiooni lugemine kasutades LINQt
 • XML andmefailist päringute loomine 

Keerukamad päringud andmekollektsioonidest            

 • Andmekollektsioonidest päringute tegemine kasutades LINQt
 • Andmete sorteerimine
 • Uute andmetüüpide valimine päringu käigus

Lühike tutvustus Windows 8 rakenduste loomise kohta

 • WPF ja Windows 8 rakenduste sarnasus koodi tasemel
 • Lihtsa Windows 8 rakenduse loomine

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Mait Poska

Mait Poska on lõpetanud 2011. aastal Eesti Infotehnoloogia Kolledži IT süsteemide arenduse õppekava. 2012. aasta kevadest jagab kolledži tudengitele oma tarkusi õppejõuna. 2010. aastal asus Eesti Rahvusringhäälingusse (ERR) tööle, esmalt praktikandina, seejärel veebiarendaja. Praegune ERR-i veebiportaal on suuresti Maidu nägu ja tegu. 2012. aastal valiti tema poolt loodud ERR-i mobiilirakendus Eesti parimaks m-teenuseks. Oma koolitustel jagab Mait näiteid reaalselt realiseeritud lahendustest, sest usub, et tema enda poolt läbi elatud valusad kogemused hoiavad koolitatavaid samu vigu kordamast.

 

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba