RP2 MS Excel raamatupidajatele - edasijõudnutele

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 195 € + 20%

Sihtrühm:
Raamatupidajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ning kasutada arvutamiseks erinevaid Exceli funktsioone.

Eesmärgid:

 • - Oskus efektiivselt korrastada andmeid ja teostada andmeanalüüsi! Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • - VAU! Kui lihtsalt saab väljavõtted Pivotis!
 • - Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada õigesti Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
MS Exceli kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused RP1 MS Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase) või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Metoodika: Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel. NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Kuidas Excelis andmeid hoida ja hallata?
 • Kuidas kasutada muutuvaid (dünaamilisi) andmepiirkondi?
  • - Andmepiirkonna muutmine tabeliks ja vastupidi
  • - tabel kui dünaamiline andmebaas
  • - automaatne lihtne statistika tabelitel

 • Andmetest väljavõtete tegemine
  • - Lihtne filter; täpsem filter (Advanced Filter)

 • Andmetüübid
  • - millisel kujul on andmed?
  • - kohandatud vormingud

 • Pivot - Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • - liigendtabeli (PIVOT TABLE) loomine, muutmine ja kujundamine
  • - graafiku kujundamine (PIVOT CHART)
  • - andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • - andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • - filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine

 • Ümardamise funktsioonid
  • - ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, CEILING

 • Ajafunktsioonid
  • - tänane kuupäev funktsioonina (TODAY ja NOW)
  • - kuupäevast aasta, kuu või päeva eraldamine (YEAR, MONTH, DAY)
  • - nädalanumber funktsioonina (WEEKNUM)
  • - tööpäevade arvutamine (NETWORKDAYS, WORKDAYS)

 • Tehted kuupäevadega
  • - kuupäevade liitmine ja lahutamine
  • - isikukoodist sünnikuupäeva koostamine (DATE)
  • - sünnikuupäeva järgi vanuse arvutamine
  • - tähtaja arvutamine funktsioonide (EDATE ja EOMONTH) abil

 • Tingimusfunktsioonid ja nende kombineerimine
  • - funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE)
  • - SUMIF, COUNTIF

 • Piirangute seadmine
  • - sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang

 • Ühine koostöö
  • - Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine

 • Tabelite väljatrüki ettevalmistus
 • Töö osalejate tabelitega, küsimused, vastused

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab

 • - käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • - kasutada edasijõudnu tasemel erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida
 • - Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe töös suurte andmetabelitega
 • - koostada ja kasutada spetsiifilisi liigendtabeleid ja diagramme
 • - korraldada optimaalselt väljatrükki

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh. mobiilse sülearvutiklassiga).

Koolitaja: Arvo Saat, Heidi Sild

Jätkukoolitusena soovitame: RP3 Tabelarvutus ja andmete analüüs raamatupidajatele- MEISTRIKLASS

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba