Logo

IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine Bizagiga

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 250€ + käibemaks 20%
Koolitus annab ülevaate IT- ja äriprotsesside kaardistamisest ettevõttes tuginedes BPMN standardite metoodikatele ja kasutades vabavaralist tarkvara Bizagi BPM Suite.

Eesmärk: Käesolev koolitus annab ühtsed juhised IT- ja tööprotsesside kaardistamiseks, kirjeldamiseks ning analüüsimiseks, et parandada suhtlust tööprotsessis osalevate eri osapoolte vahel.

Sihtrühm: 

 • kvaliteedijuhid (keskastme juhid), kes peavad vastutama protsesside toimimise ja efektiivsuse eest;
 • personalijuhid, kellel on kaardistatu abil (kohustused, vastutused) lihtne koostada ametijuhendeid;
 • IT-juhid, kes suudaksid pakkuda parimaid tööprotsesse toetavaid IT lahendusi.

Teemad:

 • Infokäitluse eesmärgid.
  • Infokvaliteet
  • Kvaliteedikriteeriumid ja hindamine
 • Protsessianalüüsi käsitlus ja metoodika
  • Protsessianalüüsi eesmärk.
  • Protsesside dokumenteerimine.
  • Protsesside optimeerimine ja parendamine
   • Põhimõtted 
  • Infosüsteemi loomine.
  • Protsessianalüüsi eeldused ja põhimõtted.
  • Organisatsiooni valmisolek.
  • Eesmärgi seadmine.
   • Projekti visioon (praktiline ülesanne, liftilause metoodika)
  • Vahendite valik
 • Protsessianalüüsi läbiviimine.
  • Põhifunktsioonide määratlemine ja funktsioonihierarhia koostamine.
  • Ulatuse ehk skoobi defineerimine.
  • Analüüs ja modelleerimine.
 • Protsessianalüüsi notatsioon BPMN
  • BPMN notatsiooni tutvustus
  • Elemendid, rajad, lüüsid, osapooled
  • Bizagi BPM Suite tutvustus
  • Bizagi kasutamine, töövõtted
  • Skeemi loomine, muutmine, salvestamine, eksport (teise formaati) ja trükkimine
  • Skeemide nimetamine
 • Praktiline ülesanne value stream mapping metoodikal.
 • Protsesside parendamine 
  • Protsesside analüüs ja ebaefektiivsete lõikude tuvastamine ning protsesside parendamine
  • Value stream mapping metoodika tutvustus
  • Praktiline ülesanne – value stream mapping metoodikal ja Bizagi BPM Suite vahendiga

Tulemus:

Kursuse läbinu oskab:

 • lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme;
 • luua protsessi erinevate osapoolte ühist visiooni;
 • rakendada BPMN ja value stream mapping metoodikat protsesside kaardistamisel ja parendamisel;
 • kasutada Bizagi BPM Suite vahendit;
 • seadistada äriprotsesse tõhustava infosüsteemi ulatust ja eesmärke (liftilause metoodika).
Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn
 
Koolitaja:  Raul Ennus või Sandra Suviste
 

Vaata ka: 

IS5 Paindlik tarkvaraprojekt - praktiline koolitus tellijatele ja täitjatele

IS2 IKT arendustaotluste koostamine

IS3 Infosüsteemide arhitektuur

IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine

 

© 2019 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud.