MS Access baaskoolitus

access_logo

Kestus: 16 ak tundi

Investeering: 275 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Accessi andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide kasutajad ja arendajad, kes alustavad andmebaaside loomist või on seda vähesel määral kasutanud.
Andmetöötluse alused, tabelid, ekraanivormid ja päringud. Koolitus on neile, kellel on vajadus luua andmebaase ja neid oskuslikult kasutada. Avatud koolitus toimub MS Access 2007 baasil. Sisekoolitusi on võimalik läbi viia MS Access 2013/2010/2007 baasil.

Eesmärk:
Saada selgeks andmetöötluse alused ja oskuse luua andmebaase MS Accessi vahendeid kasutades.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus).

Sisu:

 • Sissejuhatus relatsioonilistesse andmebaasidesse:
  • relatsioonilised andmebaasid;
  • Accessi lühitutvustus (tabelid, päringud, vormid, aruanded).
 • Tabelid:
  • tabelite loomine;
  • väljad ja nende tüübid;
  • indeksid;
  • piirangute seadmine väljadele;
  • tabelitevahelised seoste kirjeldamine, andmebaasi normaliseerimine.
 • Päringud:
  • päringute loomine;
  • lihtsamad päringud ühe tabeliga;
  • tingimuste seadmine;
  • tegevuspäringud (Action Queries), päringutega andmete lisamine, muutmine ja kustutamine;
  • päringud mitme tabeliga.
 • Vormid:
  • lihtsa vormi loomine;
  • vormi objektid (Text Box, Combo Box, ...);
  • vorm alamvormiga;
  • dialoogvormi loomine, nuppude lisamine.
 • Aruanded:
  • lihtsamad aruanded ühe tabeliga;
  • keerukamad aruanded, aruanne alamaruandega.
 • Menüüsüsteemi loomine.
 • Andmebaasi hooldustööd, õigused.

Tulemus:
Koolituse läbinuna on kõik vajalikud algteadmised, mida on vaja ühe andmebaasi loomiseks. Oskate:

 • selgitada välja ettevõtte jaoks olulised andmed,
 • jagada need tabelitesse,
 • luua ekraanivormid andmete sisestamiseks ja kuvamiseks,
 • luua päringud ja aruanded andmete esitamiseks ja väljatrükkimiseks ja
 • andmebaasi kokku siduda ühte menüüsüsteemi ja teha teistele kergesti kasutatavaks.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Silver Toompalu või Erki Savisaar

Jätkukoolitusena soovitame: Access jätkukoolitus 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba