MS Access jätkukoolitus

access_logo

Kestus: 16 ak tundi

Investeering: 295 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Accessi andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide arendajad, kes soovivad hallata ja koostada keerukamaid andmebaase. Koolitus sobib ka neile, kes plaanivad MS Accessilt üle minna klient/server andmebaasisüsteemile.

Avatud koolitus toimub MS Access 2010 või 2007 baasil.

Sisekoolitusi on võimalik läbi viia MS Access 2013/2010/2007 baasil.

Eesmärk:
Anda oskus toimetada erinevate andmebaasidega ja luua vastavalt vajadusele erinevaid andmebaasilahendusi.

Eelteadmised:
Hea arvutikasutamise oskus ja/või Access baaskoolituse läbimine või samaväärsed teadmised eelpool mainitud koolitusel käsitletavaga.

Sisu:

 • Sissejuhatus - kordamine:
  • andmete importimine (Import v. Linking);
  • andmete normaliseerimine;
  • tabeli väljade tüübid ja omadused;
  • indeksite koostamine sh üle mitme välja;
  • seosed (Relationships);
  • lihtsamad päringud (Select Queries).
 • Tabelid:
  • LookUp'i kasutamine;
  • subdatasheets.
 • Seosed (Relationships):
  • tabelitevaheliste seoste loomine, nende tüübid;
  • tingimused seoste loomiseks;
  • andmete terviklikkuse tagamine seoste abil (Referential Integrity).
 • Päringud:
  • parameetrite etteandmine päringule;
  • tegevuspäringud (Action Queries);
  • Crosstab Query;
  • funktsioonide kasutamine päringutes.
 • Vormid (Forms):
  • vormi objektid(Text Box, Combo Box, ...);
  • Tab Control'i kasutamine;
  • sisestuse piiramine: Valitation Rule, Input Mask;
  • väljundi vormindamine (Formating);
  • alamvormide loomine;
  • dialoogvormi loomine, päringule parameetrite etteandmine vormiga;
  • Visual Basicu kasutamine vormidel.
 • Aruanded (Reports):
  • alamaruanded (subreports);
  • Contitional Formating.
 • Menüüsüsteemi loomine (Switchboard Manageri kasutamine).
 • Dokumenteerimine (Documenter'i kasutamine).
 • Töö võrgus:
  • kirjete lukustamine.
 • Programmeerimiskeskkonna kasutamine.
 • Teiste Office programmide (Outlook/Excel) kasutamine Accessi programmides:
  • Outlook - funktsioon meili saatmiseks.
 • Andmete kaitsmine/õiguste jagamine Accessis.
 • Programmi ettevalmistamine kasutajale andmiseks:
  • programmiteksti kaitsmine;
  • menüüde kirjeldamine;
  • avavormi määramine.
 • Erinevaid võimalusi Accessi kasutamiseks:
  • veebirakendus Accessiga: Pages kasutamine;
  • näidisandmebaaside kasutamine;
  • Desktop andmebaas v. client/server andmebaas;
  • üleminek client/server andmebaasile (Upsizing).
 • SQL serveri seadistamine (MSDE), Accessi projekti loomine.

Tulemus:
Koolitus läbinuna olete omandanud põhjalikud teadmised MS Access kasutamiseks ja oskate luua keerulisi ekraanivorme ja aruandeid.

 • Oskate kasutada olulisi võimalusi andmeterviklikus tagamiseks ja luua andmebaasirakenduse tööks võrgus suurema hulga kasutajate tarvis;
 • kasutada Accessi dokumenteerijat;
 • täiendada vorme ja rapordi Wizardite poolt loodud programme;
 • oskate kaitsta andmeid kasutajatele erinevate õiguste andmisega;
 • teate, kuidas viia tavaline Accessi andmebaas üle klient/server andmebaasi süsteemile.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Silver Toompalu või Erki Savisaar

Jätkukoolitusena soovitame: Access programmeerimine

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba