Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

excel_logo

Õppe kogumaht: 12 akadeemilist tundi (alates 3 osalejat grupis) / Väike grupp (kuni 2 osalejat) 8 akadeemilist tundi 
Investeering: 220 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Töötajad, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse (MS Excel) võimalusi ning tutvuda nippidega, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendavad töö efektiivsust.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
  • -MS Exceli akna ülesehitus, menüü-lint, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte;
  • -uue tööraamatu loomine;
  • -töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine;
  • -andmete sisestamine Exceli tabelisse;
  • -erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
  • -lahtritele info jagamine kommentaaride abil;
  • -tööd kiirendavad nipid.
 • Töö hiirega:
  • -märgistamine;
  • -ridade ja veergude lisamine;
  • -väljade kopeerimine ja ümbertõstmine;
  • -andmete paigutamine hiire abil.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • -kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
  • -kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
  • -tabeli vormindamine arvutava tabelina;
  • -lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
  • -vormingute eemaldamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • -oma valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine);
  • -sulgude kasutamine valemites;
  • -lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress;
  • -enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine (Sum, Average, Count, Max, Min);
  • -olemasolevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine;
  • -funktsioonide analüüsimine;
  • -Exceli arvutav tabel.
 • Diagramm:
  • -diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest;
  • -diagrammi kujundamine;
  • -andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • -printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus;
  • -olulisemad seaded lehe määrangus.
 • Tabelite analüüsimine:
  • -sorteerimine;
  • -filtreerimine;
  • -vahekokkuvõtted;
  • -liigendtabel (PivotTable).

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid, kasutada olemasolevaid tabeleid;
 • kasutada lihtsamaid funktsioone ning koostada diagramme;
 • teostada korrektselt tabelite väljatrükki.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaViivi Jokk, Heidi Sild, Arvo Saat või Mari Käis

Jätkukoolitusena soovitame: Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba