IT hankeprojektide juhtimine

 

Kuidas saavad asjad untsu minna, kui on olemas suurepärane tööplaan, detailne aruandlus ning vinge projektijuhtimise programm? Saavad, sest valdav osa ebaõnnestumiste põhjustest ei ole ei protseduurilised ega tehnoloogilised. Projekti õnnestumisel saavad määravaks inimsuhted ja projektijuhi juhtimistarkus.  Tahtsime kõige paremat, aga välja tuli nagu alati. Projektijuhtimise paradoks? 

Koolituse fookus: koolituse teemakäsitlus lähtub projektijuhi vaatenurgast, kes vastutab nii ülesande püstituse, IT arendusprojektijuhiga koostöö kui ka lahenduse kvaliteetse juurutamise ees

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 390 € + käibemaks 20%

Sihtrühm: IT juhid, arendusjuhid ja projektijuhid, kes vastutavad IT hankeprojektide koostamise, tellimise ja juhtimise ees

Koolituse metoodika: aktiivõpe, sealhulgas arutelud, praktilised harjutused, individuaalne ja grupitöö

Koolituse teemad:
Sissejuhatus

 • Kaardistame probleemid
 • Kujundame ühise arusaama projektijuhtimise metoodikast

Projekt

 • Projektijuhtimise eripära võrreldes toimiva üksuse juhtimisega
 • Defineerime IT projekti mõiste ja elutsükli
 • Projektijuhtimise metoodika. Erinevate meetodite tutvustus, nende head ja vead

Projekti ettevalmistus

 • Lepime kokku lähteülesandes
 • Teeme selgeks, mida tellijana tegelikult tahame. Kaardistame vajadused
 • Sidusrühmade kaasamine kui oluline osa suure pildi mõistmisel
 • Eesmärkide defineerimine üheselt mõistetava seisundina

Teostatavuse etapp

 • Planeerimise põhimõtted. IT projekti planeerimise iseärasused
 • Planeerimise töövahendid. Mida eelistada?
 • Miks plaanid, mida me heas usus koostame, tihti elus ei tööta?
 • Kuidas luua olukord, kus inimesed võtaksid vastutuse?
 • Määramatus IT arendusprojektis ja kuidas sellega hakkama saada
 • Kuidas saada aega oma kontrolli alla?
 • Projekti terviklik ajaline kestus, paralleelsete tööde maht ning korrelatsioon nende vahel
 • Ajavarude juhtimine projektis
 • Riskianalüüs

Projekti teostamine

 • Kokkulepped meeskonna liikmega tehtavate tööde osas
 • Projekti avakoosoleku rituaalne tähtsus
 • Vaatame läbi projektijuhi tegevused, mille eelduseks on olemasolev plaan
 • Keskendume tuleviku kontrollimisele
 • Muudatused projekti käigus ja nende põhjused
 • Projekti lõpetamine ja sellega seonduvad tegevused
 • Projekti analüüs kui eeldus järgmiste projektide efektiivsemaks realiseerumiseks


Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet projektijuhtimise protsessist ja läbiviimise metoodikast
 • teab, kuidas saavutada olukord, et inimesed kes projektiga on seotud võtaksid vastutuse kokkulepete eest ja täidaksid neid täpselt
 • omab arusaama, kuidas koostööd planeerida ja milliseid nõudmisi esitada arendajatele


Toimumise koht:
Ülemiste City, Tallinn

Koolitaja: Tiit Valm

Seotud koolitused:
IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine
IS2 Infosüsteemide planeerimine ja tellimisdokumentatsiooni koostamine
IS3 Infosüsteemide arhitektuur
IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine
MS Project projektijuhtidele
Meistriklass: Efektiivne ajajuhtimine ja tööde planeerimine (MS Outlook – Exchange)

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba