LibreOffice kiirkursus

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 90€ + käibemaks 20%

Sihtrühm: Kõigile neile, kel on soov üle minna  MS Office kasutamiselt LibreOffice kasutamisele. Koolitus on praktiline, iga läbitud teema kohta saavad osalejad lahendada vajalikke harjutusülesandeid.

Eesmärk: Koolituse oodatav tulemus on oskusteave lisandumine vabavaralise LibreOffice´i kolmest peamisest rakendusest Writer, Impress ja Calc.

Eelteadmised: Arvuti kasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu: 

LibreOffice Writer 

Teksti vormindamine

 • bold, italic, underline; 
 • värvi muutmine; 
 • suuruse muutmine;
 • joondamine lehel.

Lõigu vormindamine

 • numeratsioon;
 • bulletid;
 • highlighting tööriista kasutamine; 
 • teksti taustavärvi lisamine, muutmine.

Hüperlinkide loomine, muutmine, eemaldamine

Tabelite loomine 

 • lahtrivärvi muutmine;
 • tabeli lahtri sisu joondamine;
 • joonlaua kasutamine koos tabeliga;
 • ridade ja veergude lisamine ja kustutamine.

Piltide lisamine

 • piltide suuruse ja paigutuse muutmine.

Lehe seaded 

 • joonlaua kasutamine lehe veeriste kujundamisel;
 • lehekülje numbrite lisamine. 

Kujundite lisamine (Basic shapes), 

 • joonistusfunktsioonide kasutamine (Draw functions). 

Hulgikiri ja ümbrike ning siltide valmistamine 

 • ümbrike ja siltide loomine.

Printimise seaded

 • teksti mahutamine ühele või mitmele lehele;
  lehe veerised.

Automatiseerimise vahendite kasutamine

 • AutoCorrect’i ja AutoFormat’i kasutamine;
 • AutoComplete’i ja AutoText’i kasutamine;

Laadide (Styles) kasutamine

 • pealkirjade vormindamine
 • sisukorra lisamine, muutmine, kustutamine

LibreOffice Impress

Esitluse koostamine ja kujunduspõhja määramine
Slaidide lisamine, juhtslaid
Teksti lisamine ja vormindamine
Info lisamine slaidile

 • loendid;
 • tabelid;
 • diagrammid;
 • graafikaobjektid.

Esitluse presenteerimine

LibreOffice Calc

Andmete sisestamine
Tööd lihtsustavad võtted
Tabelite loomine

 • kirja kuju – bold, italic, underline,
 • lahtrite joonte kujundamine
 • värvilise tausta lisamine,
 • ridade ja veergude lisamine ja kustutamine,
 • teksti murdmine lahtris
 • kommentaaride lisamine ja kustutamine

Lahtri vorming ja selle muutmine

 • menüüdest vorminguelementide leidmine,
 • lahtrite automaatne täitmine
 • lahtrite vormindamine suuremaks, väiksemaks.

Lihtsamate valemite kasutamine ja koostamine
Lihtsamad funktsioonid ja veateated

 • tekstifunktsioonid
 • otsingu- ja viitefunktsioonid
 • sorteerimine ja filtreerimine

Diagrammide kasutamine
Lehtede lisamine ja kustutamine

 • lehtede kaitse maha võtmine ja seejärel kustutamine

Printimine ja salvestamine

 • prindiala määramine,
 • lehe sisu ühele lehele mahutamine
 • dokumendi erinevatesse failiformaatidesse salvestamine

Koolituse läbinu oskab:

 • Kirjutada tekstidokumente;
 • koostada esitlusi;
 • luua *pdf faile;
 • töötada tabelitega ning teha lihtsamaid arvutusi;
 • luua dokumendi- ja tabelipõhju ning korraldada optimaalselt väljatrükki.

Koolitaja: Arvo Saat või Marika Tamm

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v