MS PowerPoint edasijõudnutele

powerpoint_logo

Kestus: 6 ak tundi

Investeering: 180 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Töötajatele, kelle ülesandeks on töötada mahukate esitlustega, luua esitlusmalle, mida teised saavad kasutada oma esitluse ettevalmistamise põhjadena, jagada ja publitseerida esitlusi.

Eesmärk:
Tutvustada PowerPointi võimalusi mahukate esitluste haldamisel, esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning esitluste avaldamise erinevaid võimalusi.

Eelteadmised:
Esitlustarkvara kasutamise oskus baastasemel (Nauditava esitlusettekande koostamine).

Sisu:

 • PowerPointi sisumallid ja kujundused:
  • mallide ja kujunduste erinevus ja kasutamine;
  • valmis kujunduse kohandamine ja oma kujundus;
  • mitme kujunduse kasutamine ühes esitluses;
  • oma kujunduse seadmine vaikimisi kujunduseks;
  • juhtslaidid ja seostuvad paigutused;
  • esitluse sisumalli loomine ja kasutamine (sisu, taust, värvitoonid, fondid, efektid, kohatäited).
 • Töö mahukate esitlustega:
  • ühest esitlusest mitme erinevatele sihtgruppidele mõeldud esitluse koostamine;
  • tagavaraslaidid;
  • jaotiste kasutamine mahukas esitluses;
  • esinejavaate kasutamine, sh märkmete kasutamine esinejavaates.
 • Esitluse salvestamise ja levitamise võimalusi.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • hallata efektiivselt mahukaid esitlusi;
 • luua kasutatavaid esitlusmalle;
 • valida esitluse salvestamisel vastavalt vajadusele sobiv failitüüp.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaMari Käis või Silver Toompalu

MS PowerPoint põhikoolitus

powerpoint_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi / individuaalõpe 4 akadeemilist tundi

Investeering: 180 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Juhid, müügijuhid, turundusjuhid, tootejuhid, tegevjuhid, pressiesindajad, koolitajad – kõik töötajad, kelle edukus sõltub esitlusettekande kvaliteedist, info edastamise loogilisusest, terviklikkusest ja esitamise efektsusest.

Eesmärk:
Koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel, soovitav Arvutikasutaja baaskoolituse läbimine või samal tasemel teadmised ja oskused.

Sisu:

 • Töö alustamine:
  • esitlusettekande koostamise põhimõtted;
  • MS PowerPointi akna ülesehitus, vaated;
  • uue esitlusega alustamine, teksti ja märkmete sisestamine;
  • salvestamine.
 • Slaidide kujundamine:
  • teksti kujundamine, tausta kujundamine;
  • valmis kujunduspõhjade kasutamine;
  • oma slaidipõhja loomine.
 • Objektide lisamine:
  • piltide jm. graafika lisamine;
  • andmetabelite ja diagrammide lisamine;
  • organisatsiooni jm struktuuriskeemid.
 • Efektide lisamine, koostöö teiste programmidega:
  • slaidide järjekorra muutmine, slaidide peitmine;
  • nupud slaidide vahel liikumiseks (Action Buttons);
  • tekstidele ja objektidele liikumisefektide seadmine;
  • slaidivahetus, esitluse ajastamine.
 • Ettevalmistused esitluseks:
  • printimine (slaidid, jaotusmaterjalid, märkmed);
  • esitluse pakkimine.
 • Esitluse näitamine:
  • liikumine ettekande ajal, navigatsioonimenüü kasutamine;
  • esinejavaate kasutamine;
  • esitlemise „Head Tavad“.

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • esitlusettekande kavandamise ja loomise põhitõdesid;
 • luua enda esitlust ja kasutada ettevõtte standardpõhju;
 • kujundada slaide lihtsalt;
 • õigesti lisada slaididele pilte, tabeleid, skeeme;
 • lisada slaididele liikumisefekte;
 • slaidiprogrammi valmistada ette esitluseks;
 • slaidiprogrammi esitamise „Häid Tavasid“, st. oskab hinnata esitluse kvaliteeti.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

KoolitajaMari Käis või Silver Toompalu

Jätkukoolitusena soovitame: Esitlustarkvara kasutamine edasijõudnutele

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba

© 2016 Tallinna Arvutikool OÜ. Kõik õigused kaitstud Webmaster

otsi pilt v