MS Word edasijõudnutele- loovtööd ja pikad dokumendid

word_logo

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 170 € + 20%

Sihtrühm:
Arvutikasutajad, kellel on vaja koostada ja töödelda pikki dokumente, mis koosnevad mitmest peatükist ja millel on sisukord, nt loovtööd, aastaaruanne, arengukava, mahukad lepingud, eeskirjad, juhendid jne. Koolitusel tutvustatakse tekstitöötluse töövõtteid, mis aitavad pikkade tekstide koostamisel suurendada töö efektiivsust ja seeläbi aega kokku hoida.

Eesmärgid:

 • Õpetada haldama ja koostama Wordis mahukaid dokumente.
 • Tutvustada tekstitöötluse töövõtted, mis muudavad töö mahukate dokumentidega efektiivsemaks.

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning lihtsamate dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus. Soovitavalt tekstitöötluse teadmised ja oskused teemade piires, mida käsitletakse koolitustel: Arvutikasutaja baaskoolitus või Dokumentide koostamine MS Word baasil.

Sisu:

 • Sissejuhatus
  • MS Wordi akna ülesehitus ja menüü-lintide kasutamise põhimõtted
  • teksti trükkimine, erimärkide ja sümbolite lisamine
  • internetist tekstide kopeerimine, õiguslikud põhimõtted ja viitamise peamised reeglid
  • teksti valikud, teksti kopeerimine, lõikelaua kasutamine, tööd kiirendavad nipid
 • Teksti kujundamine
  • teksti font, suurus, joondus, reavahed ja joonlaua kasutamine
  • töö lõikudega, rea ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine
  • erinevad loetelud (nummerdatud ja nummerdamata loetelud, mitme tasemega loetelud)
  • erinevad teksti laadid (stiilid), nende muutmine
  • pealkirjad ja nende nummerdamine
 • Tabelite ja graafika lisamine
  • tabeli lisamine ja muutmine, valemid tabelis
  • graafika (pildid, logod, skeemid, diagrammid) lisamine ja paigutamine tekstis
  • lingi lisamine
 • Dokumendi sisu läbivaatus
  • navigeerimispaneeli kasutamine
  • teksti otsimine ja asendamine, pika dokumendi tükeldamisvaade
  • tekstiosade kommenteerimine (kommentaaride lisamine ja eemaldamine)
  • õigekeelsuskontroll
  • tõlkimise vahendid
  • dokumendis tehtavate muudatuste jälgimine
 • Viidete kasutamine, sisukord ja kasutatud allikate loetelu
  • teksti viidete ja allmärkuste lisamine ja muutmine
  • sisukorra loomine ja muutmine, illustratsiooniloendid
  • allikate haldus ja allikate loetelu lisamine
 • Dokumendi küljendus, printimine, salvestamine ja saatmine
  • vormistamise juhendi arvestamine, lehe seaded (äärised, formaat, päise ja jaluse kõrgus) ja nende muutmine
  • leheküljenumbrite lisamine, erinev esileht
  • dokumendi eelvaade ja printimine
  • dokumendi salvestamine ja saatmine (pdf-ks salvestamine)

Tulemus:
Koolituse läbinu oskab

 • hallata pikki dokumente
 • lisada dokumentidele tabeleid ja graafikuid
 • lisada dokumentide viiteid ja sisukorda
 • vormistada loovtööd

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaMari Käis, Arvo Saat

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba