Project Description

Kestus: 20 ak tundi

Investeering: 300 € + käibemaks 20%
Rutiinse töö automatiseerimine makrode abil. Koolitus toimub VBA ja MS Excel baasil

Sihtrühm:
Finantsistid, ökonomistid, müügijuhid ja teised juhid ning töötajad, kes on Exceli professionaalsed kasutajad, suurte andmekogude töötlejad ja soovivad rutiinset tööd automatiseerida makrode abil.

Eesmärk:
Anda kuulajatele programmeerimise algteadmised ja Visual Basic’us praktilise väärtusega makrode kirjutamise oskus.

Eelteadmised:
Elementaarne arvutikasutamise oskus. Exceli kasutamise oskus (Tabelarvutus ja andmeanalüüs edasijõudnutele) või võrdväärsed teadmised eelpool mainitud koolitusel. Programmeerimisalaseid eelteadmisi ei eeldata.

Koolituse läbinu omab:

 • programmeerimise algteadmisi;
 • Visual Basicus praktilise väärtusega makrode kirjutamise oskust.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Alo Linntam või Kristjan Pihus või Erki Savisaar

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Programmeerimiskeel Visual Basic:
  • ülevaade (Visual Basic Language Reference);
  • konstandid, muutujad, operaatorid, käsud;
  • protseduurid;
  • funktsioonid (Function) ja alamprogrammid (Sub);
  • objektid (objektmuutujad);
  • liikmeskonstandid;
  • liikmesmuutujad;
  • liikmesprotseduurid;
  • liikmesobjektid;
  • sündmused;
  • abiteabe esitusreeglid (kontekstitundlik: F1).
 • Lihtsaim makro:
  • Funktsioonid MsgBox ja InputBox ning nende omavaheline koostöö.
  • Sisestuse vastuvõetavuse kindlakstegemise funktsioonid (nt IsNumeric).
  • Uute tööraamatute loomine ja salvestamine.
  • Olemasolevate tööraamatute avamine, sulgemine ja aktiveerimine.
  • Objekt Application: Excel kui Windows’i rakendus.
  • Olekuriba (Status Bar).
  • Alarmiteadete esitamine (omadus DisplayAlerts).
  • Funktsioonid SendKeys ja DoEvents.
  • Funktsioonid GetOpenFilename ja GetSaveAsFilename.
 • Makro väljakutse võimalused:
  • Ühe makro väljakutse teise poolt.
  • Uus nupp nupuribal ja uus menüükäsk.
  • Kiirkorraldus.
 • Tööraamatule enesele viitav objektmuutuja ThisWorkbook:
  • Tööraamatu automaatne avamine Excel’i avanedes.
  • Tööraamatu peitumine.
  • Funktsiooni lisamine Excel’ile (nt kolmnurga hüpotenuusi pikkuse arvutus).
  • Tööraamatutevahelised operatsioonid lahtrite sisudega.
  • Kopeerimine ühest tööraamatust teise.
  • Teises tööraamatus “vaatamas käimine” ja aktiivse töölehe andmete täiendamine selle tulemusena (objekt UsedRange, funktsioon Find).
  • Kindlakstegemine, kas teine tööraamat on avatud ja kui ei ole, siis selle avamine, pakkudes kasutajale võimalust kätte näidata avatava faili asukoht ja nimi.
  • Tekstistringidega toimetamise funktsioonid (StrComp jt) ning operaator “&” (ampersand).
  • Muudetud andmete valikuline koondamine mitmest Excel’i tööraamatust ühte (f n Replace).
  • Käsunupu asetamine töölehele.
 • Tabeli vormindamine makro abil (tekstistiil, raamistus, värvid jt):
  • Exceli kasutajaliidese kaudu tehtavate toimingute automaatsalvestamine makrona.
 • Andmete programne genereerimine:
  • Juhuslike arvude generaator.
  • Tekstistringide genereerimine osastringidest.
  • Funktsioonid Weekday, DateAdd, DateDiff jt.
 • Andmete import:
  • Tekstifailist.
  • Tekstifaili avamine (funktsioon OpenText).
  • Tekstifaili valikuline läbilugemine (funktsioonid Open, Line Input, Split).
  • Massiivi kasutamine (Dim … (1 To Arv) As …).
  • Tekstifaili salvestamine (funktsioon Print).
  • Microsoft Access’i andmebaasist.
  • ODBC (Open Database Connectivity) abil suvalisest andmebaasist Interneti vahendusel.
 • Makro töö juhtimine kasutajavormile (UserForm) asetatud kontrollide (juhtijate) abil:
  • Hiirekursori asukoha kontrolli ja käsunupu (Command Button) automaatset positsioneerimist demonstreeriv programm.
  • Loendikast (List Box), mis esitab kõikide avatud tööraamatute nimed.
  • Kombokast (Combo Box), mis esitab loendikastist väljavalitud tööraamatu kõikide töölehtede nimed.
  • Kombokasti täitmine funktsiooniga AddItem.
  • Kombokasti täitmine massiivi elementidega.
  • Kombokasti täitmine mingi töölehe lahtrite sisuga.
  • Valikunupud (Option Button) ja nende rühma raam (Frame).
  • Märgistuskastike (Check Box).
  • Lüliti (Toggle Button).
  • Käsunupp, mis realiseerib andmete saamise tekstifailist.
  • Käsunupud, millised realiseerivad operatsioone loendikastist väljavalitud tööraamatu töölehtedega (loomine, kustutamine, ümbernimetamine, aktiveerimine).
  • Käsunupp, mis realiseerib aktiivsel töölehel olevate andmete täienduse nimelt sellelt töölehelt, mille nimi on kombokastist välja valitud, ja just niisugusel viisil, nagu on määratud teiste kontrollide väärtustega.
  • Tabulaatorijärjestus (tab order).
 • Kursuslaste poolt püstitatud praktilist väärtust omava ülesande lahendamine.

Exceli makrode loomine Visual Basicus

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.