IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine Bizagiga

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 250€ + käibemaks 20%
Koolitus annab ülevaate IT- ja äriprotsesside kaardistamisest ettevõttes tuginedes BPMN standardite metoodikatele ja kasutades vabavaralist tarkvara Bizagi BPM Suite.

Eesmärk: Käesolev koolitus annab ühtsed juhised IT- ja tööprotsesside kaardistamiseks, kirjeldamiseks ning analüüsimiseks, et parandada suhtlust tööprotsessis osalevate eri osapoolte vahel.

Sihtrühm: 

 • kvaliteedijuhid (keskastme juhid), kes peavad vastutama protsesside toimimise ja efektiivsuse eest;
 • personalijuhid, kellel on kaardistatu abil (kohustused, vastutused) lihtne koostada ametijuhendeid;
 • IT-juhid, kes suudaksid pakkuda parimaid tööprotsesse toetavaid IT lahendusi.

Teemad:

 • Infokäitluse eesmärgid.
  • Infokvaliteet
  • Kvaliteedikriteeriumid ja hindamine
 • Protsessianalüüsi käsitlus ja metoodika
  • Protsessianalüüsi eesmärk.
  • Protsesside dokumenteerimine.
  • Protsesside optimeerimine ja parendamine
   • Põhimõtted 
  • Infosüsteemi loomine.
  • Protsessianalüüsi eeldused ja põhimõtted.
  • Organisatsiooni valmisolek.
  • Eesmärgi seadmine.
   • Projekti visioon (praktiline ülesanne, liftilause metoodika)
  • Vahendite valik
 • Protsessianalüüsi läbiviimine.
  • Põhifunktsioonide määratlemine ja funktsioonihierarhia koostamine.
  • Ulatuse ehk skoobi defineerimine.
  • Analüüs ja modelleerimine.
 • Protsessianalüüsi notatsioon BPMN
  • BPMN notatsiooni tutvustus
  • Elemendid, rajad, lüüsid, osapooled
  • Bizagi BPM Suite tutvustus
  • Bizagi kasutamine, töövõtted
  • Skeemi loomine, muutmine, salvestamine, eksport (teise formaati) ja trükkimine
  • Skeemide nimetamine
 • Praktiline ülesanne value stream mapping metoodikal.
 • Protsesside parendamine 
  • Protsesside analüüs ja ebaefektiivsete lõikude tuvastamine ning protsesside parendamine
  • Value stream mapping metoodika tutvustus
  • Praktiline ülesanne – value stream mapping metoodikal ja Bizagi BPM Suite vahendiga

Tulemus:

Kursuse läbinu oskab:

 • lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme;
 • luua protsessi erinevate osapoolte ühist visiooni;
 • rakendada BPMN ja value stream mapping metoodikat protsesside kaardistamisel ja parendamisel;
 • kasutada Bizagi BPM Suite vahendit;
 • seadistada äriprotsesse tõhustava infosüsteemi ulatust ja eesmärke (liftilause metoodika).
Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn
 
Koolitaja:  Raul Ennus või Sandra Suviste
 

Vaata ka: 

IS5 Paindlik tarkvaraprojekt - praktiline koolitus tellijatele ja täitjatele

IS2 IKT arendustaotluste koostamine

IS3 Infosüsteemide arhitektuur

IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba