Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

excel_logo

Õppe kogumaht: 15 akadeemilist tundi.

Investeering:
280 € + 20%

Sihtrühm:
Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja käidelda suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eesmärk:
Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Sissejuhatus:
  • -lintide süsteem;
  • -oma nupurea loomine, lisatavad korraldused.
 • Andmete importimine:
  • -andmete importimise ja eksportimise vahendid;
  • -import Exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, Internetist;
  • -imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites;
  • -mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
  • -imporditud andmete korrastamine analüüsimiseks.
 • Kujundamine ja vormingud:
  • -pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • -kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites;
  • -numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • -andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • -kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Kleepimine ja andmete märgistamine:
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Töötamine tabeliga:
  • -veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • -ridade külmutamine;
  • -linkimine;
  • -ridade ja veergude jaotamine.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • -erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • -Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • -andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • -loendus (Count, CountA, CountIF);
  • -ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • -tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • -mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • -otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • -kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • -tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concatenate, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • -nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • -eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • -stsenaariumid;
  • -sorteerimine;
  • -filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • -vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • -vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • -andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
  • -risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine;
  • -mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • -valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Piirangute seadmine:
  • -sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • -Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • -tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Diagramm:
  • -diagrammi koostamine ja täiendamine;
  • -mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine;
  • -töö diagrammi skaalaga.
 • Printimine:
  • -erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • -prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab

 • käidelda suuri tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid;
 • kasutada erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida;
 • importida andmeid, kaitsta ja jagada tabeleid;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaHeidi Sild, Mari Käis või Arvo Saat

Jätkukoolitusena soovitame: Exceli makrode loomine Visual Basicus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba