IS3 Infosüsteemide arhitektuur

 

Kestus: 16 ak tundi
Investeering: 490 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud alustavatele tarkvaraarhitektidele, tarkvara arendajatele, süsteemianalüütikutele ja teistele tarkvara arendusprotsessi rollidele, kes soovivad täiendada oma arusaamist infosüsteemist kui tervikust ja süvendada selle modelleerimisega seotud tehnilisi oskuseid.

Eelteadmised:
Koolitusel osaleja võiks omada ülevaadet tarkvara arendusprotsessi põhisammudest ja selle juhtimiseks rakendatavatest arendusmetoodikatest; tänapäevases tarkvaraarenduses kasutatavatest tehnoloogiatest, standarditest ja tavadest ning tarkvaraarhitektuuri põhimõistetest. Kasuks tuleb ka ülevaate omamine süsteemianalüüsist, programmeerimisest ja üldlevinud UML notatsioonidest.

Koolituse eemärk:
Koolituse läbinu orienteerub tänapäevase tarkvaraarhitektuuri mõistetes, oskab iseseisvalt kirjeldada erinevaid arhitektuurivaateid ja modelleerida levinud arhitektuurseid mudeleid. Koolitusel vaadeldakse infosüsteemi arenduse protsessi kogu selle elutsükli ulatuses ning tarkvaraarhitekti rolli ning tema otsustuste mõju selles. Osaleja õpib kasutama UML notatsiooni elemente erinevate arhitektuurivaadete kirjeldamiseks. Tutvutakse ka arendusmetoodika ja tarkvara kvaliteedijuhtimise küsimustega.

Sisu:
Koolitus toimub klassikoolituse formaadis, kus teooriapeatükid vahelduvad lektori juhendamisel iseseisvalt teostatud harjutusülesannetega, mis aitavad kinnistada teooriapeatükis omandatud teadmisi. Harjutusülesanneteks kasutatakse Sparx Systems Enterprise Architect modelleerimisvahendit.

 • Sissejuhatus tarkvaraarhitektuuri :
 • Tarkvaraprojekti elutsükkel.
 • Arhitekti roll tarkvaraarendusprojektis.
 • Süsteemi spetsifikatsiooni (SDS – System Design Specification) sisu ja ülesanne.
 • Enterprise Architect töövahendi kasutamise tutvustus.
 • Arendusmetoodikad.
 • Komponentarhitektuur ja objektitehnoloogiad.
 • Infosüsteemi modelleerimine:
 • Objektimudel (object model), klassidiagramm (class diagramm).
 • Jadadiagramm (sequence diagram).
 • Olekudiagramm (statechart).
 • Tegevusvoodiagramm (activity diagram).
 • Kvaliteet tarkvaraprojektis:
  • Koodiülevaatuse (code review) praktika rakendamine.
  • Jõudluse profileerimise võtted; koormustestimise vahendid.
  • Test-juhitud arenduse (Test-Driven development) metoodika.
  • Tarnekorraldus.
  • Ülevaade tarkvaraarenduse kvaliteedimudelitest.

Tulemus:
Koolituse läbinu orienteerub tänapäevase tarkvaraarhitektuuri mõistetes, oskab iseseisvalt kirjeldada erinevaid arhitektuurivaateid ja modelleerida levinud arhitektuurseid mudeleid.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn

Koolitaja: Virgo Inno

Vaata ka:

IS5 Paindlik tarkvaraprojekt - praktiline koolitus tellijatele ja täitjatele

IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine

IS2 IKT arendustaotluste koostamine

IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba