Excel raamatupidajatele

excel_logo

Kestus:  15 akadeemilist tundi

Investeering: 260 € + käibemaks 20%

Sihtrühm: Raamatupidajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks.

Eesmärk: Anda ja värskendada teadmisi tabelarvutuse tööriistadest ja võimalustest andmete analüüsimiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

Eelteadmised ja oskused: MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Koolituse õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab

 • käia efektiivselt ümber andmetega;
 • teha andmetest vajalikke väljavõtteid;
 • kasutada erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida;
 • koostada ja kasutada risttabeleid (Pivot) ja diagramme;
 • koostada ja kasutada kuupäevalisi aruandeid;
 • töötada ühiskasutatavate andmefailidega ja andmeid turvata;
 • luua tabelipõhju ja korraldada optimaalselt väljatrükki.

Metoodika: Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel.

NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate poolt tõstatatud probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Programm:

1. Kuidas Excelis andmeid hoida ja hallata? Paljude probleemide allikaks Exceli kasutamisel on see, et andmeid hoitakse valel kujul. See takistab uuematele Exceli versioonidele omaste tööriistade kasutamist. Kui andmehulgad on suured, siis andmetel liikumine ja nende märkimine muutub tavalise hiirekerimisega ebaefektiivseks. Samuti tekivad probleemid andmete importimisel.

 • Loogika – andmed, analüüs ja aruanded hoitakse lahus;
 • andmete hoidmine, nendel liikumine ja märkimine;
 • efektiivne andmesisestus sh andmete sisestamine paljudesse lahtritesse ja mitmele lehele korraga;
 • andmete import, andmete eraldamine veergudesse;
 • andmete puhastamine (nt nimed antud kas eesnimi, perenimi või perenimi, eesnimi), tühjade lahtrite täitmine.

  2. Kuidas kasutada muutuvaid (dünaamilisi) andmepiirkondi?
  OFFSET on surnud, elagu tabel!

 • Andmepiirkonna muutmine tabeliks ja vastupidi;
 • tabel kui dünaamiline andmebaas;
 • automaatne lihtne statistika tabelitel.

3. Andmetest väljavõtete tegemine.

 • Lihtne filter;
 • täpsem filter (Advanced Filter);
 • hägune filter.

  4. Olemasolevate tabelite kasutamine hilisemates arvutustes.
  Vaatame, kuidas kasutada õigesti hoitud andmeid arve koostamise näitel.

 • Kuidas otsida andmeid ja neid kombineerida? (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX);
 • valemi veateadete haldamine (IFERROR JA ISERROR);
 • kuidas tekitada rippmenüüd?
 • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja faili piires.

5. Lihtsamad statistilised funktsioonid.

 • Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA, MEDIAN, MODE);
 • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX);
 • andmete loendus (COUNT, COUNTA, COUNTIF).

6. Ümardusfunktsioonid.
(ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, FLOOR, CEILING).

7. Tekstifunktsioonid.

 • Imporditud andmete korrastamine (TEXT, CLEAN, TRIM, UPPER, PROPER, LOWER);
 • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse (LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE);
 • tähemärkide arv sõnas või lauses (LEN);
 • tekstistringis oleva teksti asendamine uue tekstiga (SUBSTITUTE).

8. Ajafunktsioonid.

 • tänane kuupäev funktsioonina (TODAY JA NOW);
 • nädalanumber funktsioonina (WEEKNUM);
 • tööpäevade arvutamine (NETWORKDAYS, WORKDAYS);
 • kuupäevast aasta, kuu või päeva eraldamine (YEAR, MONTH, DAY)

9. Tehted kuupäevadega

 • kuupäevade liitmine ja lahutamine;
 • tähtaja arvutamine funktsioonide (EDATE ja EOMONTH) abil;
 • isikukoodist sünnikuupäeva koostamine (DATE);
 • sünnikuupäeva järgi vanuse arvutamine.

10. Tingimusfunktsioonid ja nende kombineerimine. 

 • Funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE); 
 • mitu IF-funktsiooni üksteise sees.

11. Vabanemine andmete väljavõtetest.

 • Andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMAX, DMIN);
 • tingimuslikud funktsioonid (COUNTIF(s), SUMIF(s), AVERAGEIF(s));
 • kuidas teha tingimuslikke funktsioone, mida Excel ei võimalda? (MAXIF, MINIF)

12. Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme.

 • (PIVOT TABLE) lugemine, muutmine ja kujundamine (PIVOT CHART);
 • andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes);
 • lõpparuandes andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes;
 • mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)

13. Andmete kujundamine aruannetes.

 • Kujundamise põhimõtted;
 • sisestatud andmete vormindamine;
 • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid) (Conditional Formatting);
 • tingimuslik kujundamine olulise info automaatseks esiletoomiseks;
 • SPARKLINE’ide kasutamine andmete võrdlemiseks ja trendide esiletoomiseks.

Osalejate poolt tõstatatud probleemide lahendamine ja küsimustele vastamine.

Kursuslased võtavad kaasa probleemide kirjeldused, mis neil Exceli kasutamise käigus on tekkinud. Kui käsitlemist leiab mõni vahend, mis on probleemi lahenduseks, siis sellele ka viidatakse.Kui probleem on keerulisem, siis käsitletakse seda viimasel päeval. Sellise kursuslaste vajadustele vastava lisaõpetuse eeldus on, et probleemide kirjeldused esitatakse kohe esimesel päeval.

Koolitaja: Priit Võhandu

Jätkukoolitusena soovitame: Exceli makrode loomine Visual Basicus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba