Exceli makrode loomine Visual Basicus

excel_logo

Kestus: 20 ak tundi

Investeering: 300 € + käibemaks 20%
Rutiinse töö automatiseerimine makrode abil. Koolitus toimub VBA ja MS Excel baasil

Sihtrühm:
Finantsistid, ökonomistid, müügijuhid ja teised juhid ning töötajad, kes on Exceli professionaalsed kasutajad, suurte andmekogude töötlejad ja soovivad rutiinset tööd automatiseerida makrode abil.

Eesmärk:
Anda kuulajatele programmeerimise algteadmised ja Visual Basic’us praktilise väärtusega makrode kirjutamise oskus.

Eelteadmised:
Elementaarne arvutikasutamise oskus. Exceli kasutamise oskus (Tabelarvutus ja andmeanalüüs edasijõudnutele) või võrdväärsed teadmised eelpool mainitud koolitusel. Programmeerimisalaseid eelteadmisi ei eeldata.

Sisu:

 • Programmeerimiskeel Visual Basic:
  • ülevaade (Visual Basic Language Reference);
  • konstandid, muutujad, operaatorid, käsud;
  • protseduurid;
  • funktsioonid (Function) ja alamprogrammid (Sub);
  • objektid (objektmuutujad);
  • liikmeskonstandid;
  • liikmesmuutujad;
  • liikmesprotseduurid;
  • liikmesobjektid;
  • sündmused;
  • abiteabe esitusreeglid (kontekstitundlik: F1).
 • Lihtsaim makro:
  • Funktsioonid MsgBox ja InputBox ning nende omavaheline koostöö.
  • Sisestuse vastuvõetavuse kindlakstegemise funktsioonid (nt IsNumeric).
  • Uute tööraamatute loomine ja salvestamine.
  • Olemasolevate tööraamatute avamine, sulgemine ja aktiveerimine.
  • Objekt Application: Excel kui Windows’i rakendus.
  • Olekuriba (Status Bar).
  • Alarmiteadete esitamine (omadus DisplayAlerts).
  • Funktsioonid SendKeys ja DoEvents.
  • Funktsioonid GetOpenFilename ja GetSaveAsFilename.
 • Makro väljakutse võimalused:
  • Ühe makro väljakutse teise poolt.
  • Uus nupp nupuribal ja uus menüükäsk.
  • Kiirkorraldus.
 • Tööraamatule enesele viitav objektmuutuja ThisWorkbook:
  • Tööraamatu automaatne avamine Excel’i avanedes.
  • Tööraamatu peitumine.
  • Funktsiooni lisamine Excel’ile (nt kolmnurga hüpotenuusi pikkuse arvutus).
  • Tööraamatutevahelised operatsioonid lahtrite sisudega.
  • Kopeerimine ühest tööraamatust teise.
  • Teises tööraamatus “vaatamas käimine” ja aktiivse töölehe andmete täiendamine selle tulemusena (objekt UsedRange, funktsioon Find).
  • Kindlakstegemine, kas teine tööraamat on avatud ja kui ei ole, siis selle avamine, pakkudes kasutajale võimalust kätte näidata avatava faili asukoht ja nimi.
  • Tekstistringidega toimetamise funktsioonid (StrComp jt) ning operaator “&” (ampersand).
  • Muudetud andmete valikuline koondamine mitmest Excel’i tööraamatust ühte (f n Replace).
  • Käsunupu asetamine töölehele.
 • Tabeli vormindamine makro abil (tekstistiil, raamistus, värvid jt):
  • Exceli kasutajaliidese kaudu tehtavate toimingute automaatsalvestamine makrona.
 • Andmete programne genereerimine:
  • Juhuslike arvude generaator.
  • Tekstistringide genereerimine osastringidest.
  • Funktsioonid Weekday, DateAdd, DateDiff jt.
 • Andmete import:
  • Tekstifailist.
  • Tekstifaili avamine (funktsioon OpenText).
  • Tekstifaili valikuline läbilugemine (funktsioonid Open, Line Input, Split).
  • Massiivi kasutamine (Dim ... (1 To Arv) As ...).
  • Tekstifaili salvestamine (funktsioon Print).
  • Microsoft Access’i andmebaasist.
  • ODBC (Open Database Connectivity) abil suvalisest andmebaasist Interneti vahendusel.
 • Makro töö juhtimine kasutajavormile (UserForm) asetatud kontrollide (juhtijate) abil:
  • Hiirekursori asukoha kontrolli ja käsunupu (Command Button) automaatset positsioneerimist demonstreeriv programm.
  • Loendikast (List Box), mis esitab kõikide avatud tööraamatute nimed.
  • Kombokast (Combo Box), mis esitab loendikastist väljavalitud tööraamatu kõikide töölehtede nimed.
  • Kombokasti täitmine funktsiooniga AddItem.
  • Kombokasti täitmine massiivi elementidega.
  • Kombokasti täitmine mingi töölehe lahtrite sisuga.
  • Valikunupud (Option Button) ja nende rühma raam (Frame).
  • Märgistuskastike (Check Box).
  • Lüliti (Toggle Button).
  • Käsunupp, mis realiseerib andmete saamise tekstifailist.
  • Käsunupud, millised realiseerivad operatsioone loendikastist väljavalitud tööraamatu töölehtedega (loomine, kustutamine, ümbernimetamine, aktiveerimine).
  • Käsunupp, mis realiseerib aktiivsel töölehel olevate andmete täienduse nimelt sellelt töölehelt, mille nimi on kombokastist välja valitud, ja just niisugusel viisil, nagu on määratud teiste kontrollide väärtustega.
  • Tabulaatorijärjestus (tab order).
 • Kursuslaste poolt püstitatud praktilist väärtust omava ülesande lahendamine.

Tulemus:
Koolituse läbinu omab:

 • programmeerimise algteadmisi;
 • Visual Basicus praktilise väärtusega makrode kirjutamise oskust.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Alo Linntam või Kristjan Pihus või Erki Savisaar

 

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba