Ettevalmistus kodulehe valmistamiseks või tellimiseks

homepage_logo

Kestus: 8 ak tundi

Investeering: 250 € + käibemaks 20%.
Koolitusel õpitakse hindama veebilahenduste kasutajakesksust, saadakse ülevaade loomis- ja tellimisprotsessist

Sihtrühm:

Töötajad, kelle ülesandeks on

 • tellida veebilahendusi
 • veebilahenduste tellijad, veebiprojektijuhid ja koordinaatorid
 • veebi sisu haldajad, täiendajad ja uuendajad

Eesmärk:

Õppida hindama oma asutuse või organisatsiooni veebilahenduste, sh veebilehistute kasutajakesksust ja omandada ülevaade lahenduste kasutajakesksest loomisprotsessist. Saada aru veebilahenduse tellimisprotsessist ja olla tark tellija

Eelteadmised:

Arvuti ja Interneti kasutamise kogemus

Sisu:

 • Sissejuhatus
  • mis on kasutajakesksus (ingl k usability)?
 • Kasutajakesksuse hindamismeetodid
  • kasutajakesksuse testimine
 • Kasutajakeskne veebidisaini protsess
  • analüüsi faas – eesmärgipüstitus ja sihtgrupi defineerimine
  • disaini faas – prototüüpide loomine ja testimine, infoarhitektuuri ja sisu loomine
  • rakendamise faas - valmislahenduse loomine ja testimine
  • juurutamise faas – tulemuste hindamine ja tagasiside kogumine
 • Veebilehistu kasutajakesksuse juhtnöörid
  • sisu liigitamine ja loetavus
  • tekst ja lingid – tüpograafia, linkide kasutamine
  • pildid ja graafika – pildisuurused, taustagraafika ja värvide kasutamine, animatsioonid, reklaam
  • ekraanivaade – avalehe kujundamine, veebielementide jaotus ekraanil, ekraanivaate murdepunkt, ekraanikuva resolutsioon
  • navigatsioon – menüüde ja navigeerimisvahendite kasutamine
  • otsing – vorm, loogika ja tulemuste kuvamine
  • toimingud (ingl k tasks) – e-teenused, tagasiside vormide jmt kasutamine
 • Projekti jälgimine ja dokumentatsioon
 • Ülevaade valmis veebilahendustest ja nende kasutamise võimalused 

Koolituse läbinu oskab:

 • Püstitada internetiturunduse kampaania eesmärke ja mõõdikuid
 • Valida sobilikud turunduskanalid
 • Kasutada Google AdWords keskkonda
 • Kasutada Facebook reklaamikeskkonda
 • Analüüsida kampaania tulemusi

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Koolitaja: Anne Tiits

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba