JAVA programmeerimise algtõed

Kestus: 24 ak tundi

Investeering: 335 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Algajad programmeerimishuvilised ja sel alal end täiendada soovijad.

Eesmärk:
4-päevasel algajate koolitusel omandatakse programmeerimise põhitõed ning arendatakse oskusi populaarse ja laia kasutusega programmeerimiskeele kasutamiseks.

Eelteadmised:

 • Heal tasemel üldine arvutikasutamise oskus.

JAVA on üks  enamlevinumaid  tänapäeva programmeerimiskeeli, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks Interneti hajuskeskkonnas.  JAVA keel  on platvormist sõltumatu, teda on võimalik kasutada väga erinevate rakenduste loomisel pea kõikjal - serveritest mobiilideni.  Koolituse käigus tehakse tutvust programmeerimise põhimõistetega ning seejärel tuleb kursusel osalejal lahendada erinevaid programmeerimisalaseid ülesandeid. Koolitus on Java-keskne, kuid väga paljud omandatavad programmeerimisalased teadmised ja oskused on edukalt rakendatavad ka teistes keeltes ning keskkondades.

Sisu:

 • algoritm;
 • kompileerimine;
 • IDE (Eclipse’i näitel);
 • muutuja;
 • hargnemine;
 • tsükkel;
 • massiiv;
 • alamprogramm;
 • objektorienteeritus;
 • kasutajaliidesed (Swing’i näitel).

Tulemus:
Kursuse läbinu tunneb ja oskab kasutada üldist programmeerimisalast terminoloogiat, teab Java arenduse töövahendeid, tunneb koodistiili, oskab välja mõelda lihtsaid algoritme ning neid realiseerida Java programmina.

Õppematerjalid on veebipõhised.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Mikk Mangus

A algkursus JAVA keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid JAVA kursus JAVA keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid JAVA kursus java keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid

JAVA kursus JAVA keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid JAVA kursus JAVA keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid JAVA kursus JAVA keel JAVA programmeerimine algtase algajatele eclipse objektorienteeritud progemine JAVA arendus algoritmid JAVA programmeerimine JAVA programmeerimine JAVA programmeerimine  programmeerimine JAVAGA JAVA koolitus JAVA JAVA JAVA koolitus JAVA JAVA JAVA koolitus JAVA JAVA JAVA koolitus JAVA JAVA JAVA koolitus JAVA JAVA JAVA koolitus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba