Meeskond

Büroo
arvo2010

Arvo Saat

  Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja,
  tegevjuht, juhatuse liige.

  Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant

 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide
  väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine

 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine

 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine

 • MS Office koolitused
  (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)

 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine

 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985,
  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.

  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Katre Kalle

Katre Kalle

  Tallinna Arvutikooli koolituste ärijuht, koolituste koordinaator

 • Koolitusinfo logistika

 • Turundus

 • Pedagoogiline kõrgharidus (2004).

   

Helle Kala

 • Tallinna Arvutikooli raamatupidaja

 Koolitajad 
arvo2010

Arvo Saat

  Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja,
  tegevjuht, juhatuse liige.

  Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant

 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide
  väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine

 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine

 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine

 • MS Office koolitused
  (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)

 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine

 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985,
  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.

  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Heidi Sild

Heidi Sild

  Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert.

 • MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele

 • Microsoft Dynamics spetsialist.

  Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1997.

Viivi Jokk

Viivi Jokk

  Tallinna Arvutikooli koolitaja

 • MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele

 • Microsoft Word spetsialist.

 • Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine.

 • CorelDRAW.

 • Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986.

  Msc, tehnikamagister TTÜ.

  Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna.

  Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.

  Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused,
  küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid ja
  digitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele.
  Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Tiit Valm

Tiit Valm

  Juhtimiskoolituste koolitaja-konsultant.

 • Projektijuhtimine

 • Projekti meeskonna juhtimine

 • Projektijuhi kutse omandamine

 • Erinevad koostöö korraldamise metoodikad,
  milles inimene kui isiksus on tähtsaim:
  lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid,
  projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne.

  Suurima kogemusega projektijuhtide koolitaja Eestis.

  Tehniline kõrgharidus (TTÜ).
  Projektijuhtimise ja juhtimiskoolitaja alates 1994

Helve Saat

Helve Saat (MSc, psühholoogias)

 • Tallinna Arvutikooli konsultant-psühholoog ja superviisor

 • Supervisioon ehk töönõustamine haridusvaldkonna spetsialistidele

 • Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamine ja konsultatsioon

 • Pikaajalised kogemused töötamisel koolipsühholoogina ja koolitajana.
  Töötanud pikalt Tallinna Ülikoolis õppejõuna.
  Superviisori kvalifikatsioon alates 2003. Koolipsühholoogi kutse 8. tase.

  Kõrgharidus psühholoogias omandatud Tartu Ülikoolist.
  Täiendanud end Tallinna Ülikoolis magistri-ja doktoriõppes
  psühholoogia erialal.

Mari Käis

Mari Käis

  Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist.

 • Microsoft Office kasutajakoolitused

 • MS Project koolitus

 • On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides.

  Kõrgharidus Tartu Ülikoolist. Arvutikoolitaja alates 1987.

Martin Sillaots

Martin Sillaots (PhD)

 • MS Project koolitused ja konsultatsioon kõikidele tasemetele

 • Aastatepikkused kogemused projektijuhtimistarkvara kasutamisel,
  projektijuhtimise õpetamisel ja rahvusvaheliste projektide läbiviimisel

  Koolitanud tuhandeid projektijuhte

  Projektijuht alates aastast 2005

  Pedagoogiline kõrgharidus

  Arvutikoolitaja alates aastast 1994

Anne Tiits

Anne Tiits

  Tallinna Arvutikooli koolitaja.

  Veebikoolitused (eeltöö kodulehe valmistamiseks;
  koduleht sisuhaldussüsteemi abil;
  veebidisain: HTML, XHTML, CSS ja graafikatarkvara kasutamine).

  Arvutikoolitaja alates 1998.

Kaditamm

Kadi Tamm

  Tallinna Arvutikooli koolitaja Tartus

 • MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint)

 • Arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP)

 • Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 3. tase

  Arvutikoolitaja alates 2004 aastast

raulennus1

Raul Ennus (MSc)

 • IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine

 • IS2 IKT arendustaotluste koostamine

 • Põhjalikud kogemused paindlike (agiilsete)
  tarkvaraarendusemetoodikate juurutamise osas

  Konsulteerinud ja coachinud mitmeid telekomi,
  tarkvaraarenduse ja finantsettevõtted ning avaliku sektori organisatsioone,
  CISA sertifikaat

  MSc, tehnikateaduste magister. Koolitaja aastast 2006

ToomasOsvet1

Toomas Osvet

 • Praktilised oskused inimsuhete loomiseks

 • Omab juhtimiskonsultandi, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri,
  andragoogi ja NLP Trainer’i sertifikaate,
  Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige

  Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase

Priit

Priit Võhandu

 • Exceli andmetöötlus, statistika, prognoosimine,
  riskianalüüs ja eelarve koostamine

 • Andmeanalüütik ja otsusetoetuse konsultant, 
  koolitajana tegutsenud alates 1984

  Lõpetanud TÜ rakendusmatemaatika eriala, 
  kaitsnud TTÜs doktorikraadi infosüsteemide teemal

alvarsoome

Alvar Soome

 • PHP koolitaja-ekspert

 • Internetilahenduste-töökeskkondade programmeerimine
  (PHP, MySQL, Oracle, MSSQL, PgSQL)

 • Spetsialiseerunud veebirakenduste turvalisusele ja optimeerimisele,
  SQL-i optimeerimine (MySQL, Oracle, MSSQL, PgSQL)

Silver Toompalu

Silver Toompalu MSc

 • MS Office kontoritarkvara (MS Excel profitasemel).

 • Andmebaasid, SQL

 • TTÜ ja EMÜ õppejõud (majandusteooria, statistika ja andmeanalüüs,
  informaatika, majandusmatemaatika)

  Arvutikoolitaja aastast 1997

Erki Savisaar

Erki Savisaar

  Microsofti serveri ja tööjaamade administreerimisalased koolitused

  SQL Andmebaaside programmeerimine ja administreerimine

  Programmeerimiskoolitused (C#, VB.NET, VB, VBA, Pascal)

  Andragoogi ehk täiskasvanute koolitaja kutse 3. tase

Virgo Inno

Virgo Inno

 • IS3 Infosüsteemide arhitektuur

 • Tarkvaraarhitekt ja andmebaasigrupi juht

  Oracle Certified Internet Application Developer (OCP) sertifikaat

Kristjan Pihus

Kristjan Pihus

 • Exceli makrode loomine Visual Basicus

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba