Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige.

 • Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant
 • IT- ja juhtimisalaste koolitus-, arendus- ja koostööprojektide väljatöötamine ja juhtimine; koolitusvajaduste kaardistamine
 • Outlook-Exchange serverlahenduse juurutamine
 • Ajajuhtimise mõttemallide ja E-koostöö hea tava juurutamine
 • MS Office koolitused (MS Excel, MS Word juhtidele, büroojuhtidele, raamatupidajatele)
 • Haridusasutuste IKT arengukava loomine; IKT-juhtimise välishindamine
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1985, e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase.

Katre Kalle

Tallinna Arvutikooli koolituste ärijuht, koolituste koordinaator

 • Koolitusinfo logistika
 • Turundus
 • Pedagoogiline kõrgharidus (2004).

Heidi Sild

Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert.

 • MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Dynamics spetsialist.
 • Pedagoogiline kõrgharidus. Arvutikoolitaja alates 1997.

Viivi Jokk

Tallinna Arvutikooli koolitaja

 • MS Office kontoritarkvara koolitaja baas- ja edasijõudnute tasemele
 • Microsoft Word spetsialist.
 • Kujundus- ja küljendustarkvara kasutamine.
 • CorelDRAW.
 • Kõrgharidus. Lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikuna. Arvutikoolitaja alates 1986.
 • Msc, tehnikamagister TTÜ.
 • Töötanud TTÜ-s matemaatika ja ITK õppejõuna.
 • Alates 1986-aastast TTÜ-s IT täiendusõppekeskuses.
 • Õpetamis- ja arendusvaldkondadeks on tekstitöötlus, tabelarvutus, esitluslused, küljendus- ja kujundus, e-raamatud, digitaaldokumendid ja digitaalne dokumendihaldus ning dokumendimallide loomine erinevatele asutustele. Pikaajaliine praktilise töö kogemus nendes valdkondades.

Tiit Valm

Juhtimiskoolituste koolitaja-konsultant.

 • Projektijuhtimine
 • Projekti meeskonna juhtimine
 • Projektijuhi kutse omandamine
 • Erinevad koostöö korraldamise metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus jne.
 • Suurima kogemusega projektijuhtide koolitaja Eestis.
 • Tehniline kõrgharidus (TTÜ).
 • Projektijuhtimise ja juhtimiskoolitaja alates 1994

Mari Käis

Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist.

 • Microsoft Office kasutajakoolitused
 • MS Project koolitus
 • On töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides.
 • Kõrgharidus Tartu Ülikoolist. Arvutikoolitaja alates 1987.

Martin Sillaots (PhD)

 • MS Project koolitused ja konsultatsioon kõikidele tasemetele
 • Aastatepikkused kogemused projektijuhtimistarkvara kasutamisel, projektijuhtimise õpetamisel ja rahvusvaheliste projektide läbiviimisel
 • Koolitanud tuhandeid projektijuhte
 • Projektijuht alates aastast 2005
 • Pedagoogiline kõrgharidus
 • Arvutikoolitaja alates aastast 1994

Anne Tiits

Tallinna Arvutikooli koolitaja.

 • Veebikoolitused (eeltöö kodulehe valmistamiseks;
 • koduleht sisuhaldussüsteemi abil;
 • veebidisain: HTML, XHTML, CSS ja graafikatarkvara kasutamine).
 • Arvutikoolitaja alates 1998.

Kadi Tamm

Tallinna Arvutikooli koolitaja Tartus

 • MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint)
 • Arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP)
 • Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 3. tase
 • Arvutikoolitaja alates 2004 aastast

Raul Ennus (MSc)

 • IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine
 • IS2 IKT arendustaotluste koostamine
 • Põhjalikud kogemused paindlike (agiilsete) tarkvaraarendusemetoodikate juurutamise osas
 • Konsulteerinud ja coachinud mitmeid telekomi, tarkvaraarenduse ja finantsettevõtted ning avaliku sektori organisatsioone, CISA sertifikaat
 • MSc, tehnikateaduste magister. Koolitaja aastast 2006

Toomas Osvet

 • Praktilised oskused inimsuhete loomiseks
 • Omab juhtimiskonsultandi, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri, andragoogi ja NLP Trainer’i sertifikaate, Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige
 • Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase

Priit Võhandu

 • Exceli andmetöötlus, statistika, prognoosimine, riskianalüüs ja eelarve koostamine
 • Andmeanalüütik ja otsusetoetuse konsultant, koolitajana tegutsenud alates 1984
 • Lõpetanud TÜ rakendusmatemaatika eriala, kaitsnud TTÜs doktorikraadi infosüsteemide teemal

Alvar Soome

 • PHP koolitaja-ekspert
 • Internetilahenduste-töökeskkondade programmeerimine (PHP, MySQL, Oracle, MSSQL, PgSQL)
 • Spetsialiseerunud veebirakenduste turvalisusele ja optimeerimisele, SQL-i optimeerimine (MySQL, Oracle, MSSQL, PgSQL)

Silver Toompalu (MSc)

 • MS Office kontoritarkvara (MS Excel profitasemel).
 • Andmebaasid, SQL
 • TTÜ ja EMÜ õppejõud (majandusteooria, statistika ja andmeanalüüs, informaatika, majandusmatemaatika)
 • Arvutikoolitaja aastast 1997

Erki Savisaar

 • Microsofti serveri ja tööjaamade administreerimisalased koolitused
 • SQL Andmebaaside programmeerimine ja administreerimine
 • Programmeerimiskoolitused (C#, VB.NET, VB, VBA, Pascal)
 • Andragoogi ehk täiskasvanute koolitaja kutse 3. tase

Virgo Inno

 • IS3 Infosüsteemide arhitektuur
 • Tarkvaraarhitekt ja andmebaasigrupi juht
 • Oracle Certified Internet Application Developer (OCP) sertifikaat

Kristjan Pihus

Exceli makrode loomine Visual Basicus