Project Description

Konsultandil on eksperdi kogemus, mis on saadud 17 aastaga nii tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi, peakasutaja, projektijuhi ja koolitaja rollis. MS Outlook-Exchange serverlahendust on aidanud juurutada üle 50-s organisatsioonis.

Kindlasti saad abi:

 • ajajuhtimise personaalselt konsultatsioonist – just Sinule sobiva ajajuhtimislahenduse ja -metoodika juurutamisel, MS Outlooki seadistamisel; ka alternatiivsete ja vabavaraliste lahenduste leidmisel
 • ajajuhtimise ja Exchange serverlahenduse juurutamise projektijuhtimisel – kõik tegevusted, mis jäävad peale seda, kui IT-spetsialistid ütlevad: „Exchange Server on paigas ja MS Outlook olemas – hakake tööle!“
 • ajajuhtimise avatud koolitustelt ka konsutatsioonist, kui vajad endale tervikpilti ajajuhtimisest läbi MS Outlooki, mobiili jt. tehniliste võimaluste efektiivsema kasutamise – areneb isiklik ajajuhtimise oskus, edasijõudnutel ka koostööoskus
 • ajajuhtimise sisekoolitustelt, millele eelneb ja järgneb konsultatsioon, kui juhtkond, osakonnad jt. koostöögrupid soovivad juurutada e-koostöölahendusi ja „Häid tavasid“ – isiklikule ajajuhtimise ja koostööoskusele lisaks väärtustub ühtne arusaam tegevusprotsessidest, ajajuhtimise metoodilistest mõttemudelitest

Ajajuhtimise ja MS Outlooki ettevõttekeskne koolitus on üks osa e-koostöö heade tavade juurutamisprojektist. Koolitame ettevõttes kasutuseloleva MS Outlooki versiooni baasil. Ettevõttesisesed koolitused toimuvad töötaja enda postkastiga (võimalusel ka enda arvutiga või Tallinna Arvutikooli mobiilse sülearvutiklassiga). See tähendab, et koolitusel korrastatud süsteem on koheselt töökohal edasi kasutatav.

Koolitame terviklahendust või konkreetse fookusega:

 • teooria, metoodika, mõttemudelid (ajajuhtimine, infohaldus, dokumendihaldus)
 • tehnilised oskused (MS Outlook, MS Exchange serverlahendus, kaugtöö, mobiilne töö)
 • praktiline tööprotsess (näit. projektijuhtimine, juhtkonna koosolekute korraldamine, ettevõtte ja töötaja e-posti haldamine, tegevuste planeerimine jms)

Suuremates organisatsioonides toimub koostöö etappidena:

 1. Eeltöö, vajadusel Outlooki tugiisikute koolitus (peakasutaja, projektijuht jt. võtmeisikud). Serverilahenduse juurutamine, kasutajagruppide, õiguste ja ühisinfo süsteem, Outlooki seaded ja tehnilised probleemid, profiilid, kontod, kaugtöö, heade tavade dokumendi põhimõtted. Turvalisus, varukoopiad, kaugtöö, mobiilne töö. Koostöö teiste serverlahendustega – SharePointi, Projecti jt serveritega. Teemad täpsustatakse vastavalt vajadustele
 2. Ettevõtte juhtkonna koostöötreening: efektiivne ajajuhtimine ja e-posti haldus, ettevõtte heade tavade ja juhenddokumentide kinnitamine. Infohaldus ja automatiseerimine. Tööde planeerimine, prioritiseerimine ja delegeerimine. Ajajuhtimine, koosolekute efektiivne korraldamine. Ettevõtte tööprotsessid ja partneritega koostööprotsessid Outlookis. Teemad täpsustatakse eeltöö käigus
 3. Outlooki kasutajate koolitus vastavalt loodud headele koostöötavadele baas-, edasijõudnu ja profi tasemel, kaugtöö ja mobiilne töö. E-posti haldus ja automatiseerimine. Ajajuhtimine. Tööde planeerimine ja prioritiseerimine. Teemad täpsustatakse eeltöö käigus
 4. Järeltegevused, kokkuvõtete ja ettepanekute tegemine, muudatuste juhtimine, kokkulepitud tegevusproteduuride täitmise jälgimine

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.