Project Description

Õppe kogumaht: 15 akadeemilist tundi.

Investeering:
250 € + käibemaks 20%.

Sihtrühm:
Algajad arvutikasutajad, iseõppijad, kõik, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi.

Eesmärk:

Saavutada enesekindlus iseseisvaks töökorralduseks arvutil:

 • õigete töövõtete ja tööd kiirendavate nippide omandamine;
 • enamkasutatava tarkvara õige kasutamisoskus, mis võimaldab tööd korraldada väga erinevatel ametikohtadel;
 • saada selgeks elektroonse töökorralduse, dokumendihalduse, internetikasutamise põhitõed.

Eelteadmised ja oskused:
Kontoritarkvara teemadel eelteadmisi ei nõuta. Vajalik on hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab

 • töötada iseseisvalt Windows keskkonnas erinevate tarkvaraprogrammidega;
 • hallata ja koostada erinevaid dokumente (MS Word) ja tabeleid (MS Excel);
 • kasutada e-posti ja Interneti otsingusüsteeme.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaViivi Jokk, Arvo Saat, Mari Käis

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Arvutitöö Windowsi keskkonnas:
  • arvuti riist- ja tarkvara omadused ja võimalused;
  • töötamine Windows-keskkonnas: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö akendega.
 • Failihaldus:
  • Windows Exploreri akna elemendid, liikumine kataloogipuus, (alam)kataloogi loomine;
  • failioperatsioonid (kopeerimine, ümbertõstmine ja kustutamine, kustutatud failide taastamine, faili otsimine, ümbernimetamine).
 • Tekstitöötlus:
  • sissejuhatus MS Wordi, teksti sisestamine, töö salvestamine;
  • teksti kopeerimine ja ümbertõstmine, joondamine;
  • teksti kujundamine, teksti ja lõigu omadused, loetelude kasutamine;
  • päised ja jalused, leheküljenumbrite lisamine;
  • tabelite kasutamine ja loomine dokumenti, ridade, veergude eemaldamine;
  • dokumendi väljatrükk, lehe seaded, printimine.
 • Tabelarvutus:
  • sissejuhatus MS Excelisse, andmete sisestamine;
  • töö hiirega (märgistamine, kopeerimine, ümberpaigutamine);
  • töö salvestamine;
  • tabeli kujundamine;
  • oma valemite koostamine, enamkasutatavad funktsioonid (summa, keskmine, suurim, väiksem, loendus);
  • diagrammide loomine, printimine, diagrammi kujundamine.
 • Internet ja e-mail:
  • sissejuhatus Internetti: ühenduse võimalused, töö veebibrauseriga, www- aadresside ülesehitus;
  • infootsing internetis, otsingumootorid;
  • www-lehekülgede, piltide salvestamine, järjehoidjate kasutamine;
  • e-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid;
  • kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine;
  • faili lisamine kirjale.

Arvutikasutaja baaskoolitus (MS Office baasil)

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.