Project Description

Infoturbe haldussüsteemi (ITHS) korraldamine on ettevõtte jaoks elulise tähtsusega küsimus. Pahatihti otsustatakse hakata infoturvet süsteemselt korraldama alles siis, kui on aset leidnud mõni tõsisem intsident. ITHS loomisel soovitame kasutusele võtta mõne maailmapraktikas juba heakskiidetud standardi. Oleme toeks ISO/IEC 27001:2005 ja ISKE standardite planeerimisel ja rakendamisel.

Standardiväliselt aitame luua infoturbe haldussüsteeme, kus on käsitletud:

  • andmekogude ja infovarade määratlemine,
  • riskianalüüs ja jääkriskid,
  • turbeklasside määratlemine,
  • vastumeetmete valik,
  • IT  turbe organisatsioon,
  • kohustused ja vastutused ning nende lahusus,
  • äri jätkusuutlikuse tagamine,
  • infoturbe intsidentide haldus,
  • infoturbe monitooring.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.