Project Description

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Investeering: 250€ + käibemaks 20%
Koolitus annab ülevaate IT- ja äriprotsesside kaardistamisest ettevõttes tuginedes BPMN standardite metoodikatele ja kasutades vabavaralist tarkvara Bizagi BPM Suite.

Eesmärk: Käesolev koolitus annab ühtsed juhised IT- ja tööprotsesside kaardistamiseks, kirjeldamiseks ning analüüsimiseks, et parandada suhtlust tööprotsessis osalevate eri osapoolte vahel.

Sihtrühm: 

 • kvaliteedijuhid (keskastme juhid), kes peavad vastutama protsesside toimimise ja efektiivsuse eest;
 • personalijuhid, kellel on kaardistatu abil (kohustused, vastutused) lihtne koostada ametijuhendeid;
 • IT-juhid, kes suudaksid pakkuda parimaid tööprotsesse toetavaid IT lahendusi.

Kursuse läbinu oskab:

 • lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme;
 • luua protsessi erinevate osapoolte ühist visiooni;
 • rakendada BPMN ja value stream mapping metoodikat protsesside kaardistamisel ja parendamisel;
 • kasutada Bizagi BPM Suite vahendit;
 • seadistada äriprotsesse tõhustava infosüsteemi ulatust ja eesmärke (liftilause metoodika).
Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn
Koolitaja:  Raul Ennus või Sandra Suviste
 • Infokäitluse eesmärgid.
  • Infokvaliteet
  • Kvaliteedikriteeriumid ja hindamine
 • Protsessianalüüsi käsitlus ja metoodika
  • Protsessianalüüsi eesmärk.
  • Protsesside dokumenteerimine.
  • Protsesside optimeerimine ja parendamine
   • Põhimõtted
  • Infosüsteemi loomine.
  • Protsessianalüüsi eeldused ja põhimõtted.
  • Organisatsiooni valmisolek.
  • Eesmärgi seadmine.
   • Projekti visioon (praktiline ülesanne, liftilause metoodika)
  • Vahendite valik
 • Protsessianalüüsi läbiviimine.
  • Põhifunktsioonide määratlemine ja funktsioonihierarhia koostamine.
  • Ulatuse ehk skoobi defineerimine.
  • Analüüs ja modelleerimine.
 • Protsessianalüüsi notatsioon BPMN
  • BPMN notatsiooni tutvustus
  • Elemendid, rajad, lüüsid, osapooled
  • Bizagi BPM Suite tutvustus
  • Bizagi kasutamine, töövõtted
  • Skeemi loomine, muutmine, salvestamine, eksport (teise formaati) ja trükkimine
  • Skeemide nimetamine
 • Praktiline ülesanne value stream mapping metoodikal.
 • Protsesside parendamine
  • Protsesside analüüs ja ebaefektiivsete lõikude tuvastamine ning protsesside parendamine
  • Value stream mapping metoodika tutvustus
  • Praktiline ülesanne – value stream mapping metoodikal ja Bizagi BPM Suite vahendiga

IS1 IT- ja äriprotsesside kaardistamine Bizagiga

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.