Project Description

Kestus: 12 ak tundi
Investeering: 390 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud inimestele, kes tegelevad organisatsioonis infosüsteemide planeerimise, arendamise ja halduse koordineerimisega, kvaliteedi- või protsessijuhtimise ning järelevalvega. Koolituse kuulajad võivad olla organisatsiooni tippjuhtkond, arendusjuhid ja -spetsialistid, valdkonnajuhid ja -spetsialistid – kõik, kes puutuvad kokku infosüsteemide planeerimise ja realiseerimise ning halduse koordineerimisega.

Eelteadmised:
Koolitusel osaleja omab ülevaadet tarkvara elutsükli põhiprotsessidest ja tarkvaraarenduse ning halduse juhtimiseks rakendatavatest metoodikatest. Kasuks tulevad teadmises kvaliteedi- ja protsessijuhtimisest ja IT standarditest. Kellel kokkupuuteid eelpool nimetatud teemadega vähem, tasub lisaks osaleda koolitusel IS2, kus käsitletakse käesoleva kursuse jaoks kasulikke baasteadmisi põhjalikumalt.

Koolituse eemärk:

 • Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi:
  • kuidas tarkvaraarenduse kvaliteeti planeerida, juhtida ja kontrollida
  • kuidas defineerida kvaliteet ja millised on võimalused, kuidas tarkvaraprojektide puhul seda saavutada
  • kuidas tõsta IT projektide edukuse määra ja vähendada IT halduse kulusid ning vältida tüüpilisi vigu

Tulemus:
Koolituse läbinu mõistab tarkvara kvaliteedi mõistet, teab põhiprintsiipe, kuidas on võimalik tarkvaraarenduses kvaliteeti juhtida ja oskab läbi praktiliste harjutuste põhilisi kvaliteedijuhtimise tegevuse teostada.

Koolitaja: Raul Ennus

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn

Sisu
Koolitus toimub kolmes osas:

 • I OSA – Teoreetiline baas :
 • Mis on kvaliteet, tarkvarakvaliteet.
 • Millel baseerub kvaliteet tarkvaraarenduses.
 • Mis on kvaliteedijuhtimine ja –kontroll.
 • Kvaliteedimudelid ja -standardid.
 • II OSA – Põhiprotsessid tarkvaraarenduses ja kvaliteedijuhtimises:
 • Põhiprotsesside analüüs kvaliteeditagamise vaatenurgast.
 • Kvaliteedijuhtimise põhiprotsessid
  • Kvaliteeditasemete määramine.
  • Mõõdikute kirjeldamine.
  • Kvaliteedijuhtimiseprotsess ja selle rakendamine
 • III OSA – Praktilised harjutused:
  • Kvaliteedijuhtimisplaani koostamine
   • Kvaliteeditasemete määramine
   • Mõõdikute kirjeldamine
  • Kvaliteedikontrolli läbiviimine

IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.