Project Description

Erinevad analüüsid näitavad, et paindlikul metoodikal tarkvaraprojektid on oluliselt edukamad kui kosemudelil läbiviidud projektid. 70% tarkvarast, mis on tellitud ja vastuvõetud ei leia kunagi kasutust. Projektide keskmine eelarve on 160% võrreldes algse plaaniga. Käesolev kursus aitab vältida selliseid probleeme ehk pakub lahendusi, kuidas tagada tarkvaraprojektide kõrge kasumlikkus, jääda planeeritud eelarve ja ajakava piiridesse ning tellida või toota tarkvara, mida reaalselt on lõppkasutajatel vaja.

Koolitusel keskendub tarkvaraprojektide läbiviimise levinud probleemile ehk eelarve ja tähtaegade ületamine ning tarkvara mittevastavus tellija soovidele. Selliseid probleeme saab lahendada paindliku arendusmetoodika rakendamise abil. Paindlikud metoodikad aitavad konventsionaalsest kosemudelist paremini juhtida tarkvaraprojektiga seotud kõrget määramatust, hallata nõudeid ja projekti ulatust, tagada kõrgem projekti kasu tellijale (ROI – return on investment) ja tarnete vastavus tähtaegadele.

Koolituse kogumaht: 1 koolituse päev (8ak tundi)

Investeering: 295 € + käibemaks 20%

Sihtrühm: Koolitus on suunatud neile, kes tegelevad organisatsioonis infosüsteemide planeerimise, tellimise ja arendamise koordineerimisega ning järelevalvega. Koolitusele on oodatud organisatsiooni arendusjuhid ja -spetsialistid, osakonna- või valdkonnajuhid ja -spetsialistid, projektijuhid, arendajad, analüütikud või teised tehnilise meeskonna liikmed – seega kõik, kes puutuvad kokku infosüsteemide planeerimise, hankimise ja realiseerimisega. .

Rakendatavad meetodid: Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Praktiline osa moodustab poole kursuse mahust ja osalejad saavad harjutada kõige olulisemaid paindliku tarkvaraarenduse võtteid, nagu tootejuhtimine, nõuete prioritiseerimine, ulatuse juhtimine, tarnete planeerimine projekti varajase kasu suurendamiseks ja riskide maandamiseks.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Koolituse läbinu:

 • mõistab paindliku arenduse põhimõtteid ja -erinevusi kosemudeli arendusmetoodikast;
 • teab enam levinud arendusmetoodikate (Scrum ja Kanban) põhiprotsesse;
 • mõistab, kuidas on võimalik tarkvaraprojekti riske ja ulatust ning ajakava reaalselt juhtida;
 • oskab defineerida tarneid selliselt, mis aitavad tõsta projekti kasu ja vähendada riske;
 • oskab defineerida ja kasutada minimaalset testitavat tooteideed (MVP – minimal viable product) ning nn kõndiva skeleti (walking skeleton) meetodit.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Koolitaja: Raul Ennus

 • Paindliku ja kosemudeli metoodikate fundamentaalsed erinevused; müüdid ja tegelikkus
 • Scrum ja Kanban metoodikad
 • Nõuete prioritiseerimine (sh praktiline harjutus)
 • MVP või nn kõndiva skeleti defineerimine (sh praktiline harjutus)
 • Kõrgema kasumlikkuse tagamine – eesmärgid ja mõõdikud (sh praktiline harjutus)
 • Ulatuse ja muudatuste ning eelarve juhtimine (sh praktiline harjutus)

IS5 Agiilne tarkvaraprojekt – praktiline koolitus tellijatele ja täitjatele

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.