Project Description

Projektijuhtimisel oleme abiks nii täitja kui tellija poole esindajana ja seda kõikides projekti etappides, alustades tasuvuse analüüsist ja eelplaneerimisest kuni projekti lõpetamiseni ning üleandmiseni. Tallinna Arvutikool pakub IT projektijuhi sisseostu teenust projektipõhiselt. Professionaalne projektijuhtimine tagab eelarvest ja tähtaegadest kinnipidamise, soovitud tulemuse saavutamise ja vähima ajakulu ning maksumuse tellijale. Projektijuht esindab projektis tellijat ja kaitseb tellija huve. Valdkonnad on tarkvara arendusprojektid, tarkvara juurutusprojektid, hankeprojektid. Projektijuhi volituste ulatuse määrab tellija.

Omades rahvusvahelist kogemust suurte projektide elluviimisel leiame, et eduka projekti aluseks on:

  • projekti eelanalüüs ja põhjalik planeerimine (projektplaan),
  • projekti jälgimine ja kontroll  (järelvalve),
  • projekti osapoolte suhtluse korraldamine,
  • projekti meeskonna ja tegevuste koordineerimine (projektijuht),
  • planeerimatute olukordade ja vaidluste lahendamine ning projektplaani korrigeerimine,
  • riskide analüüs ja varuplaanide koostamine.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.