Project Description

Kuidas saavad asjad untsu minna, kui on olemas suurepärane tööplaan, detailne aruandlus ning vinge projektijuhtimise programm? Saavad, sest valdav osa ebaõnnestumiste põhjustest ei ole ei protseduurilised ega tehnoloogilised. Projekti õnnestumisel saavad määravaks inimsuhted ja projektijuhi juhtimistarkus.  Tahtsime kõige paremat, aga välja tuli nagu alati. Projektijuhtimise paradoks?

Koolituse fookus: koolituse teemakäsitlus lähtub projektijuhi vaatenurgast, kes vastutab nii ülesande püstituse, IT arendusprojektijuhiga koostöö kui ka lahenduse kvaliteetse juurutamise ees

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Investeering: 390 € + käibemaks 20%

Sihtrühm: IT juhid, arendusjuhid ja projektijuhid, kes vastutavad IT hankeprojektide koostamise, tellimise ja juhtimise ees

Koolituse metoodika: aktiivõpe, sealhulgas arutelud, praktilised harjutused, individuaalne ja grupitöö

Koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet projektijuhtimise protsessist ja läbiviimise metoodikast
 • teab, kuidas saavutada olukord, et inimesed kes projektiga on seotud võtaksid vastutuse kokkulepete eest ja täidaksid neid täpselt
 • omab arusaama, kuidas koostööd planeerida ja milliseid nõudmisi esitada arendajatele


Toimumise koht:
Ülemiste City, Tallinn

Koolitaja: Tiit Valm

Sissejuhatus

 • Kaardistame probleemid
 • Kujundame ühise arusaama projektijuhtimise metoodikast

Projekt

 • Projektijuhtimise eripära võrreldes toimiva üksuse juhtimisega
 • Defineerime IT projekti mõiste ja elutsükli
 • Projektijuhtimise metoodika. Erinevate meetodite tutvustus, nende head ja vead

Projekti ettevalmistus

 • Lepime kokku lähteülesandes
 • Teeme selgeks, mida tellijana tegelikult tahame. Kaardistame vajadused
 • Sidusrühmade kaasamine kui oluline osa suure pildi mõistmisel
 • Eesmärkide defineerimine üheselt mõistetava seisundina

Teostatavuse etapp

 • Planeerimise põhimõtted. IT projekti planeerimise iseärasused
 • Planeerimise töövahendid. Mida eelistada?
 • Miks plaanid, mida me heas usus koostame, tihti elus ei tööta?
 • Kuidas luua olukord, kus inimesed võtaksid vastutuse?
 • Määramatus IT arendusprojektis ja kuidas sellega hakkama saada
 • Kuidas saada aega oma kontrolli alla?
 • Projekti terviklik ajaline kestus, paralleelsete tööde maht ning korrelatsioon nende vahel
 • Ajavarude juhtimine projektis
 • Riskianalüüs

Projekti teostamine

 • Kokkulepped meeskonna liikmega tehtavate tööde osas
 • Projekti avakoosoleku rituaalne tähtsus
 • Vaatame läbi projektijuhi tegevused, mille eelduseks on olemasolev plaan
 • Keskendume tuleviku kontrollimisele
 • Muudatused projekti käigus ja nende põhjused
 • Projekti lõpetamine ja sellega seonduvad tegevused
 • Projekti analüüs kui eeldus järgmiste projektide efektiivsemaks realiseerumiseks

IT hankeprojektide juhtimine

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.