Project Description

IT Infrastruktuuri arendusprojektid

Koordineerime IT projektide juhtimist ja allhankijate tegevust. Juurutame ja haldame IT Infra tugiteenuseid.

Teeme parandusettepanekuid süsteemide käideldavuse ning tervikluse tõstmiseks.

Kohtvõrgu seadistamine ja haldamine

Seadistame ja haldame Kohtvõrgu kommutaatoreid ja Wi-Fi seadmeid.

Kohtvõrkude turvamine

Tagame, et kohtvõrku on võimalik ühendada ainult volitatud seadmeid.

Netop Banner Modules 01

Tulemüürilahendused

Töökindlad tulemüürilahendused, mitme sõltumatu välisühenduse kasutamisega

(koormuse jagamine ühenduste vahel, tõrkesiire ühe välisühenduse katkemisel (vRouter,VyOS)

Võrkude segmenteerimine, liikluse filtreerimine

Võrkude segmenteerimine vähendab tarbetut koormust kohtvõrgus ja tõstab võrgu läbilaskevõimet.

Võrgusegmentide vahelise liikluse filtreerimine aitab oluliselt tõsta kohtvõrgu turvalisuse taset.

Traadita kohtvõrgu (Wi-Fi) ühenduste turvamine

Kesksed turvalised autentimislahendused sertifikaatide ja/või personaalse kasutajamandaadiga (WPA2, RADIUS)

Netop Banner Modules 01

Liiasusega kohtvõrguühendused

Liiasusega ühendus tagab võrgu suurema läbilaske ja kõrgendatud töökindluse tänu mitme

füüsilise kanali kasutamisele. Pakume olemasoleva serveripargi migreerimist liiasusega kohtvõrguühendustele.

PVE-tarkvaral põhinevad virtualiseerimislahendused

Pakume olemasoleva virtualiseeritud v. füüsilistel serveritel põhineva IT infra migreerimist

PVE keskkonda. Haldame virtualiseerimiskeskkondi.

Varundusteenus

Meil on suured kogemused töökindlate varunduslahenduste loomisel. Pakume nii Arkeia tarkvaral põhinevate

uute varunduslahenduste loomist, kui ka olemasoleva varundusteenuse auditit ja parendamist.

Netop Banner Modules 01

Autentimis- ja autoriseerimislahendused

Süsteemide integreerimine. Pakume olemasolevate infosüsteemide integreerimist keskse autentimislahendusega.

VPN

Turvaline kaugühendus ettevõtte kohtvõrku üle Interneti. Võimalik on ettevõtteharukontorid siduda

üheks võrguks läbi Interneti loodud turvakanalite.

Monitooring

Infosüsteemide jälgimine, automaatne tõrgetest teavitamine.

Tööjaamade ja serverite haldamine

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.