Project Description

IT juhtimine nagu mistahes muu juhtimine on protsess, mis nõuab pidevat tähelepanu ja pühendumist. Pahatihti ei leita selleks lihtsalt aega ning ka teadmiste ja kogemuste pagas pole piisav. Pakume mõned juhtimisvahendid ja tegevused, et panna oma IT teenima ettevõtte strateegilisi eesmärke selle parimal ja efektiivseimal moel.

  • Infoloogiline analüüs – määratakse ettevõtte äritegevuse põhi- ja tugiprotsessid, nende vaheline infoliikumine ja seos ettevõtte strateegia ning arendustegevuse prioriteedid. Tulemuseks on alusmaterjal vajalike IT arendustööde planeerimiseks tulevikus.
  • Äri- ja IT-protsesside kaardistamine – fokuseeritud detailne analüüs omavahel seotud äri- ja IT-protsessidest. Kaardistuse tulemus on abiks ametijuhendite kirjeldamisel ja lähteülesandeks infosüsteemi hankele.
  • Hangete korraldamine – tellijapoolne esindamine alates lähteülesande püstitusest kuni läbirääkimiste ja lepingu allkirjastamiseni. Võtame vastutuse hanke õnnestumise eest.
  • IT arendusprojektide juhtimine – meil on kogenud projektijuhid, omades kogemust suurte ja rahvusvaheliste projektide juhtimisel. Võime esindada nii tellija- kui ka täitjapoolseid vajadusi ja  seda kõigis projekti etappides, alustades tasuvuse analüüsist ning eelplaneerimisest kuni projekti lõpetamiseni. Projektijuhtimisest lähemalt leiate infot siit
  • IT personal (vajadus, oskused, motivatsioon) – Eelduseks on äri- ja IT-protsesside kaardistus, mille alusel hinnatakse IT personali vajadust ja kvalifikatsiooni. Samuti IT personali efektiivsust ja tasuvust, kas ja milliseid teenuseid sisse osta ning milliseid oleks mõistlik ettevõttesiseselt hoida.
  • IT infrastruktuuri haldus – Aitame juurutada maailma praktikas heakskiidetud ITIL-i tavasid ja protsesse. Infrastruktuuri halduse kohta täpsemat infot leiate siit
  • Kasutajatugi ja koolitusvajadused – Parema efektiivsuse saavutamiseks on oluline töötajate ühtne IT oskuste tase. Samuti peab IT tugiteenus olema vastavuses vajadustega. Aitame määratleda personali IT koolituse vajadused ja nõuded tugiteenustele.
  • Infosüsteemide monitooring – Aitame määratleda mõistlikud vajadused ja mõõdikud teie infosüsteemidele. Samuti aitame valida ning juurutada monitooringusüsteemi antud nõuetele.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.