Project Description

Kestus: 16 ak tundi

Investeering: 295 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Accessi andmebaaside, ettevõttesiseste infosüsteemide arendajad, kes soovivad hallata ja koostada keerukamaid andmebaase. Koolitus sobib ka neile, kes plaanivad MS Accessilt üle minna klient/server andmebaasisüsteemile.

Avatud koolitus toimub MS Access 2010 või 2007 baasil.

Sisekoolitusi on võimalik läbi viia MS Access 2013/2010/2007 baasil.

Eesmärk:
Anda oskus toimetada erinevate andmebaasidega ja luua vastavalt vajadusele erinevaid andmebaasilahendusi.

Eelteadmised:
Hea arvutikasutamise oskus ja/või Access baaskoolituse läbimine või samaväärsed teadmised eelpool mainitud koolitusel käsitletavaga.

Õpiväljundid:

Koolitus läbinuna olete omandanud põhjalikud teadmised MS Access kasutamiseks ja oskate luua keerulisi ekraanivorme ja aruandeid.

 • Oskate kasutada olulisi võimalusi andmeterviklikus tagamiseks ja luua andmebaasirakenduse tööks võrgus suurema hulga kasutajate tarvis;
 • kasutada Accessi dokumenteerijat;
 • täiendada vorme ja rapordi Wizardite poolt loodud programme;
 • oskate kaitsta andmeid kasutajatele erinevate õiguste andmisega;
 • teate, kuidas viia tavaline Accessi andmebaas üle klient/server andmebaasi süsteemile.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10, Tallinn

Koolitaja: Silver Toompalu või Erki Savisaar

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Sissejuhatus – kordamine:
  • andmete importimine (Import v. Linking);
  • andmete normaliseerimine;
  • tabeli väljade tüübid ja omadused;
  • indeksite koostamine sh üle mitme välja;
  • seosed (Relationships);
  • lihtsamad päringud (Select Queries).
 • Tabelid:
  • LookUp’i kasutamine;
  • subdatasheets.
 • Seosed (Relationships):
  • tabelitevaheliste seoste loomine, nende tüübid;
  • tingimused seoste loomiseks;
  • andmete terviklikkuse tagamine seoste abil (Referential Integrity).
 • Päringud:
  • parameetrite etteandmine päringule;
  • tegevuspäringud (Action Queries);
  • Crosstab Query;
  • funktsioonide kasutamine päringutes.
 • Vormid (Forms):
  • vormi objektid(Text Box, Combo Box, …);
  • Tab Control’i kasutamine;
  • sisestuse piiramine: Valitation Rule, Input Mask;
  • väljundi vormindamine (Formating);
  • alamvormide loomine;
  • dialoogvormi loomine, päringule parameetrite etteandmine vormiga;
  • Visual Basicu kasutamine vormidel.
 • Aruanded (Reports):
  • alamaruanded (subreports);
  • Contitional Formating.
 • Menüüsüsteemi loomine (Switchboard Manageri kasutamine).
 • Dokumenteerimine (Documenter’i kasutamine).
 • Töö võrgus:
  • kirjete lukustamine.
 • Programmeerimiskeskkonna kasutamine.
 • Teiste Office programmide (Outlook/Excel) kasutamine Accessi programmides:
  • Outlook – funktsioon meili saatmiseks.
 • Andmete kaitsmine/õiguste jagamine Accessis.
 • Programmi ettevalmistamine kasutajale andmiseks:
  • programmiteksti kaitsmine;
  • menüüde kirjeldamine;
  • avavormi määramine.
 • Erinevaid võimalusi Accessi kasutamiseks:
  • veebirakendus Accessiga: Pages kasutamine;
  • näidisandmebaaside kasutamine;
  • Desktop andmebaas v. client/server andmebaas;
  • üleminek client/server andmebaasile (Upsizing).
 • SQL serveri seadistamine (MSDE), Accessi projekti loomine.

MS Access jätkukoolitus

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.