Project Description

Koolitus on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös

Kestus: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 170 €  (k.a. kohvipausid ja lõunasöök restoranis Viktooria)

Sihtrühm:

Raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, iseõppijad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivistamiseks

Soovitame kasutada enda sülearvutit, milles on MS Office 2013 või 365. Vajadusel saate sülearvuti Tallinna Arvutikoolist

Eesmärgid:

 • Excelis tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:

 • Excelis luua ja kasutada erinevaid tabeleid
 • kasutada lihtsamaid funktsioone
 • kasutada väljavõtteid suurtest tabelitest
 • saada aru teiste loodud tabelitest ning kasutatud funktsioonidest ja valemitest
 • kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe

Toimumise koht:

 • Tallinna Arvutikoolis Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn või
 • ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Arvo Saat, Heidi Sild

Jätkukoolitusena soovitame: RP2 MS Excel raamatupidajatele- edasijõudnutele

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • tööraamat, tööleht, menüüd
  • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • failihaldus, kus failid asuvad
  • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • failide otsingusüsteem
  • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • töö hiirega liikumine ja märkimine
  • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid:
  • andmetüüpide erinevad valikud. Vorminda lahtreid (Format Cells)
  • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, kellaaeg, %, tekst, …)
  • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega:
  • andmeseeriad
  • kiirtäitmine
  • linkimine
  • külmutamine
  • peitmine
  • grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine:
  • lahtrite kopeerimine, kiirtoimingud
  • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Töö tabeliga:
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • valemite kiirtäitmine
  • suhteline ja absoluutne aadress
  • arvutamine mitme töölehe piires
  • valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid:
  • SUMMA funktsiooni kasutamine
  • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN);
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid.
  • Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega:
  • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine:
  • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Diagramm:
  • diagrammi koostamine ja täiendamine;
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused).

RP1 MS Excel raamatupidajatele

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.