Project Description

Koolitus on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 230 € + 20%. (k.a. kohvipausid ja lõunasöök restoranis Viktoria)

Sihtrühm:

 • Raamatupidajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ning kasutada arvutamiseks erinevaid Exceli funktsioone
 • Juhid ja valdkonnajuhid, kes vajavad majandusnäitajate analüüsimiseks head Exceli kasutamise oskust

Eesmärgid:

 • Oskus efektiivselt korrastada suuri andmehulki ja teostada andmeanalüüsi professionaalsel tasemel!
 • Saada selgeks Excelis esinevate probleemide lahendamine, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • VAU! Mida kõike saab veel Pivotis teha!
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu.
 • Oskus kombineerida õigesti Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
MS Exceli kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: RP1 MS Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase) või RP2 MS Excel raamatupidajatele- edasijõudnutele.

Metoodika: Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel

NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab

 • korrastada andmeid, käia efektiivselt ümber suurte andmehulkadega
 • teha andmetest vajalikke väljavõtteid
 • kasutada erinevaid funktsioone sihtotstarbepäraselt ja neid omavahel kombineerida
 • kasutada liigendtabelite ja -diagrammi erivõimalusi
 • koostada ja kasutada erinevaid aruandeid

Toimumise koht:

 • Tallinna Arvutikoolis Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn või
 • ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Priit Võhandu, Silver Toompalu, Arvo Saat, Heidi Sild

Jätkukoolitusena soovitame: Andmemudeli loomine PowerQuery abil , UUS! Exceli MEISTRIKLASS- ärianalüüs ja juhtimisotsused

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Andmete spetsiifiline kujundamine aruannetes
  • Exceli sätted ja regionaalsed sätted
  • andmete kujunduse ja andmetüüpide tuvastamine, redigeerimine
  • valemite auditeerimine, vigade avastamine ja korrastamine
  • kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid) (Conditional Formatting)
  • SPARKLINE’ide kasutamine andmete võrdlemiseks ja trendide esiletoomiseks
 • Piirangute seadmine
  • sisestuse kontroll
  • parooliga kaitsmine (tööleht, fail)
  • lahtrite kaitsmine
  • valemite varjamine
  • koostöö, faili jagamine, õigustepõhine piirang
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid, vorminguvigade ennetamine;
  • import Exceli tabelist, tekstifailidest (.csv), andmebaasidest, Internetist;
  • .pdf failist tekstifaili ja tabeli loomine
  • imporditud andmete, jaotamine tabeli lahtritesse, vormindamine;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
 • Andmete korrastamine
  • abiinfo kasutamine F1
  • tühjade lahtrite tuvastamine ja täitmine
  • tekstifunktsioonidega andmete korrastamine
  • teksti jaotamine erinevatesse veergudesse
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse (CONCATENATE, MID, LEFT, RIGHT)
  • imporditud andmete korrastamine (TEXT, CLEAN, TRIM, UPPER, PROPER, LOWER)
  • tähemärkide arv sõnas või lauses (LEN)
  • tekstistringis oleva teksti asendamine uue tekstiga (SUBSTITUTE)
 • Veateated
  • vorminguvigade tuvastamine ja sätted
  • andmete valideerimine; sisestuse kontroll, kuidas tekitada rippmenüüd?
  • (#) tõrked: #VALUE!, #REF!, #NUM, veaväärtuse #N/A, #DIV/0!, #NAME? ja #NULL!; tõrgete lahendamine
  • valemi veateadete haldamine (IFERROR JA ISERROR)
 • Pivot – Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • liigendtabeli (PIVOT TABLE) loomine, muutmine ja kujundamine
  • mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)
  • diagrammi detailne kujundamine (PIVOT CHART)
  • andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine
  • valemite jt erivõimaluste lisamine Pivotis
 • Funktsioonid, valemid ja nende kombineerimine
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja faili piires
  • ajafunktsioonide kasutamine
  • kuidas otsida andmeid ja neid kombineerida? (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX)
  • tingimuslikud funktsioonid (SUMIF(s), COUNTIF(s), AVERAGEIF(s))
  • funktsioonid (IF, AND, OR, TRUE, FALSE)
  • mitu IF-funktsiooni üksteise sees
  • andmebaasifunktsioonid kokkuvõtete tegemiseks (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE, DMAX, DMIN)
 • Exceli mallid
  • arendaja tööriistad
  • malli loomine ja salvestamine
 • Exceli olemasolevate mallide laadimine ja valemite analüüs

Osalejate Exceli probleemide lahendamine ja küsimustele vastamine.

Kasutada saab ka enda arvutit ja oma tabeleid.

RP3 Tabelarvutus ja andmeanalüüs raamatupidajatele - meistriklass

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.