Project Description

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Investeering: 220 € + 20%

Dokumendimall (Template) on mallina (.dotx) salvestatud dokument, millel on vastavalt dokumendi disainile ja vormindamise nõuetele fikseeritud dokumendi elementide paigutus ja laadidega määratud formaat. Need on nt kirjad, käskkirjad, otsused, määrused, aruanded, protokollid jm asutuse dokumentide loeteluga määratud dokumendid. Dokumendimalli kasutamine tagab digitaalsete dokumentide korrektse loomise ja lihtsa kasutamise vastavalt asutuse dokumendihalduse reeglitele ja disaini nõuetele.
NB! Väheneb töötajate tööstress, suureneb töötajate produktiivsus ja organisatsiooni maine!

Sihtrühm:
Dokumendihalduse spetsialistid, osakondade juhid, personalijuhid, kvaliteedijuhid, büroojuhid jt töötajad, kes vastutavad korrektse asjaajamise eest ministeeriumites, riigiasutustes, KOVides või firmades.

Eesmärgid:

 •  Vastavalt oma asutuse asjaajamiskorrale ja dokumentide loetelule osata korrektselt luua asutuse dokumendimalle
 •  Korrastada vajadusel olemasolevaid dokumendimalle ja vorme

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Koolituse läbinu oskab:

 • korrektselt luua ja korrastada asutuse dokumendimalle
 • malle salvestada ja kasutada vastavalt tekstitöötluse reeglitele
 • luua ja kasutada Wordi trükiabi, kiirklahve ja muid tööd kiirendavaid nippe

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaViivi Jokk

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 •  Dokumendi üldistamine malli loomiseks, kirjaplank ja üldplank
 •  Üldnõuded dokumendile (ettevõtte asjaajamise kord, dokumentide loetelu, ettekirjutused dokumentide vormistamiseks, leht, veerised, font, paigutus)
 •  Dokumendi elementide paigutus ja vormindamine vastavalt dokmendiliigile, näiteid
 •  Tabeli kasutamine dokumendi vormindamisel, tabeli vormindamine, tabeli ridade, veergude ja lahtrite vormindamine
 •  Tabeli kasutamine dokumendimalli loomisel (nt kontaktandmete lisamine digitaalsele plangile)
 •  Tabeldusmärgi kasutamine dokumendi vormindamisel (soovitused)
 •  Laadide (Style) kasutamine vormindamisel, laadide muutmine
 •  Wordi menüüsse Developer lisamine väljade lisamiseks mallile
 •  Tekstiväli ja selle atribuudid, tekstivälja lisamine dokumendimallile
 •  Väljade vormindamine laadide abil, sisseehitatud laadide kasutamine, muutmine ja uute laadide loomine. Normaallaadi muutmine
 •  Nummerduse ja täppimise kasutamine
 •  Liigendatud nummerduse kasutamine, erinevate tasemete vormindamine laadidega
 •  Kalendri kasutamine kuupäeva valimiseks, kalendri määrangute muutmine vastavalt keelele ja valitud kuupäeva formaadile
 •  Valikuvälja kasutamine
 •  Kiirpääsu (Quick Parts) võimaluste kasutamine dokumendile teatud elementide lisamiseks (nt märge Asutusesiseseks kasutamiseks, lisa ja kinnitatud lisa märked jms)
 •  Väljade kopeerimine, laadide eksportimine/importimine ühest mallist teise
 •  Leheküljenumbrite lisamine ja vormindamine vastavalt disainile
 •  Sektsioonide kasutamine
 •  Vormindatud dokumendi salvestamine dokumendimallina
 •  Dokumendimalli kasutamine arvutis, teksti sisestamine mallile
 •  Praktiline töö – oma asutuse dokumendimallide loomine vastavalt kehtivatele reeglitele

W3 Dokumendimallide loomine Wordis – meistriklass

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.