IS4 Tarkvaraarenduse kvaliteedijuhtimine

Kestus: 12 ak tundi
Investeering: 390 € + käibemaks 20%

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud inimestele, kes tegelevad organisatsioonis infosüsteemide planeerimise, arendamise ja halduse koordineerimisega, kvaliteedi- või protsessijuhtimise ning järelevalvega. Koolituse kuulajad võivad olla organisatsiooni tippjuhtkond, arendusjuhid ja -spetsialistid, valdkonnajuhid ja -spetsialistid – kõik, kes puutuvad kokku infosüsteemide planeerimise ja realiseerimise ning halduse koordineerimisega.

Eelteadmised:
Koolitusel osaleja omab ülevaadet tarkvara elutsükli põhiprotsessidest ja tarkvaraarenduse ning halduse juhtimiseks rakendatavatest metoodikatest. Kasuks tulevad teadmises kvaliteedi- ja protsessijuhtimisest ja IT standarditest. Kellel kokkupuuteid eelpool nimetatud teemadega vähem, tasub lisaks osaleda koolitusel IS2, kus käsitletakse käesoleva kursuse jaoks kasulikke baasteadmisi põhjalikumalt.

Koolituse eemärk:

 • Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi:
  • kuidas tarkvaraarenduse kvaliteeti planeerida, juhtida ja kontrollida
  • kuidas defineerida kvaliteet ja millised on võimalused, kuidas tarkvaraprojektide puhul seda saavutada
  • kuidas tõsta IT projektide edukuse määra ja vähendada IT halduse kulusid ning vältida tüüpilisi vigu

Sisu
Koolitus toimub kolmes osas:

 • I OSA - Teoreetiline baas :
 • Mis on kvaliteet, tarkvarakvaliteet.
 • Millel baseerub kvaliteet tarkvaraarenduses.
 • Mis on kvaliteedijuhtimine ja –kontroll.
 • Kvaliteedimudelid ja -standardid.
 • II OSA - Põhiprotsessid tarkvaraarenduses ja kvaliteedijuhtimises:
 • Põhiprotsesside analüüs kvaliteeditagamise vaatenurgast.
 • Kvaliteedijuhtimise põhiprotsessid
  • Kvaliteeditasemete määramine.
  • Mõõdikute kirjeldamine.
  • Kvaliteedijuhtimiseprotsess ja selle rakendamine
 • III OSA - Praktilised harjutused:
  • Kvaliteedijuhtimisplaani koostamine
   • Kvaliteeditasemete määramine
   • Mõõdikute kirjeldamine
  • Kvaliteedikontrolli läbiviimine

Tulemus:
Koolituse läbinu mõistab tarkvara kvaliteedi mõistet, teab põhiprintsiipe, kuidas on võimalik tarkvaraarenduses kvaliteeti juhtida ja oskab läbi praktiliste harjutuste põhilisi kvaliteedijuhtimise tegevuse teostada.

Koolitaja: Raul Ennus

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10 või Lõõtsa 6, Tallinn

IS5 Paindlik tarkvaraprojekt - praktiline koolitus tellijatele ja täitjatele

IS1 IT- ja äriprotsesside kardistamine

IS2 ITK arendustaotluste koostamine

IS3 Infosüsteemide arhitektuur

SOOVIN SISEKOOLITUST
Kui kalendrist sobivat aega või koolitust ei leidnud, siis saada palun siit oma soov.
1000 märki vaba