Project Description

Õppe kogumaht: 15 akadeemilist tundi.

Investeering:
280 € + käibemaks 20%.

Sihtrühm:
Arvutikasutaja baaskoolituse läbinud, mitmeaastase arvutitöö kogemusega tavakasutajad; kõik kes soovivad igapäevast arvutitööd korraldada efektiivselt, saada hakkama keerulisemate ja suuremate dokumentide ning tabelitega.

Eesmärk:

Anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

Eelteadmised ja oskused:
Hea arvutikasutamisoskus, oskus koostada lihtsaid tekste ja tabeleid ning teostada tabelites lihtsamaid arvutusi  (Arvutikasutaja baaskoolitus).

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab

 •  töötada efektiivselt tekstitöötlusprogrammiga MS Word, mahukate dokumentidega
 •  töötada efektiivselt tabelarvutusprogrammiga MS Excel, mahukate tabelitega
 •  seadistada Windows-keskkonda
 •  korraldada failitöötlust, allkirjastada ja avada digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

KoolitajaViivi Jokk, Arvo Saat, Heidi Sild

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Töö Windows-keskkonnas:
  • failihaldus: Windows Explorer (kiirkorraldused, failide kustutamine, taastamine, failide omadused);
  • arvuti kõvaketta kontrollimine ja korrastamine, olulisemad arvuti seadistused (kuupäev, regionaalne määrang, klaviatuur, hiir, ekraan).
 • Tekstitöötlus MS Word:
  • töö pikkade dokumentidega;
  • teksti otsimine ja asendamine;
  • muudatuste jälgimine, kommentaarid;
  • viidete ja järjehoidjate kasutamine, seadistamine;
  • leheküljenumbrid, numbrite seadistamine;
  • Kujundamine:
   • teksti sisestamise ja kujundamine reeglid;
   • töö lõikudega, rea- ja lõiguvahe määramine, lõikude joondamine;
   • stiilid dokumendis, stiilide kujundamine, uute loomine, pealkirjastiilid.
  • Loetelud:
   • loetelude koostamine (number ja sümbolloetelud);
   • erinevate tasemetega loetelud;
   • loetelude kujundamine;
   • loetelude seadistamine.
  • Sisukorrad:
   • sisukord pealkirjadest;
   • piltide sisukord;
   • tähestikuline sisukord.
  • Väljatrükk:
   • dokumendi seaded väljatrükiks.
  • Kaitsmine ja dokumendipõhjad:
   • päiste ja jaluste loomine, omaduste muutmine (erinevad päised ja jalused);
   • dokumendipõhjade loomine ja kasutamine;
   • dokumendi kaitsmise võimalused (parooli lisamine salvestamisel, dokumendi kaitsmine sektsioonidega, lihttegevuste lubamine piirangutes).
  • Tabelite ja graafiliste objektide koostamine:
   • tabelite loomine ja kujundamine;
   • teksti konverteerimine tabeliks, tabeli konverteerimine tekstiks;
   • graafika (pildid, objektid) lisamine ja paigutamine teksti.
  • Kirjakooste (Mail Merge):
   • kirjale väljade lisamine Exceli tabelist, kirjade väljatrükk;
   • kiri Exceli või Outlooki andmebaasis olevatele e-posti aadressidele;
   • ümbriku ja kleebiste trükk.
 • Dokumentide allkirjastamine digiallkirjaga:
  • allkirjastamiseks vajaminev tarkvara;
  • allkirja lisamine ja allkirjastatud dokumendi avamine.
 • Tabelarvutus MS Excel:
  • Kujundamine ja vormingud:
   • erinevate pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
   • kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites (vormingu muutmine, puhastamine);
   • numbri, protsendi ja tekstivormingud.
  • Töötamine tabeliga:
   • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
   • ridade külmutamine;
   • linkimine tabelites;
   • andmete otsimine, parandamine ja lisamine;
   • ridade ja veergude jaotamine;
   • andmeseeriad.
  • Funktsioonid ja arvutused:
   • Exceli arvutava tabeli võimalused;
   • erinevate funktsioonide kasutamine;
   • oma valemite ja funktsioonide koos kasutamine;
   • arvutamine mitme töölehe ja faili piires.
  • Lahendajad ja analüüsivahendid:
   • sorteerimine;
   • filtreerimine, tingimustega filtrid. täpsem filter;
   • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse (Goal Seek);
   • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
   • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
   • risttabeli (liigendtabel, Pivot) koostamine Exceli tabelist.
  • Piirangute seadmine:
   • sisestuspiirangute seadmine;
   • parooliga kaitsmine;
   • valemite varjamine.
  • Diagramm:
   • diagrammi koostamine ühest ja mitmest tabelist;
   • diagrammi kujundamine, andmete lisamine.
  • Printimine:
   • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
   • väljatrüki seaded.

Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel ja MS Word baasil)

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.