Project Description

Koolitus on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi

Investeering: 170€ (k.a. kohvipausid ja lõunasöök restoranis Viktooria)

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, kellel on vajadus koostada korrektseid dokumente ja neid vormindama vastavalt etteantud nõuetele ja reeglitele.

Soovitame kasutada enda sülearvutit, milles on MS Office 2010, 2013 või 365. Vajadusel saate sülearvuti Tallinna Arvutikoolist.

Eesmärgid:

 • anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks
 • oskus korrektselt vormistada kirjablanketti, pikki lepinguid, majandusaasta aruannet jt dokumente

Eelteadmised:
Arvutikasutamise kogemus ning lihtsamate dokumentide kirjutamise ja koostamise oskus. Soovitavalt tekstitöötluse teadmised ja oskused teemade piires, mida käsitletakse koolitustel: Arvutikasutaja baaskoolitus või Dokumentide koostamine MS Word baasil.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab:

 • MS Wordi abil luua või lühematest tekstidest kokku panna pikki dokumente
 • anda dokumendile laadide abil ühtse korrektse vorminduse
 • dokumenti lisada pilte ja illustratsioone ning neid vormindada
 • lisada allmärkuseid, päiseid ja jaluseid
 • kasutada dokumendis ristviiteid, genereerida sisukorda ja seda vormindada

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

KoolitajaViivi Jokk, Arvo Saat

Õppekavarühm: arvutikasutus.

Lühikesed dokumendid, kirjamallid:

 • MS Wordi sätted
 • Dokumendi formaadi seadistamine, vaikesätete muutmine
 • Päiste ja jaluste lisamine, vormindamine laadide abil
 • Leheküljenumbrite lisamine dokumenti, nende muutmine ja vormindamine
 • Tabelite lisamine
 • Piltide lisamine dokumenti, nende asetamise viisid, vormindamine ja paigutamine teksti suhtes

Pikad dokumendid:

 • Ülevaade pika dokumendi struktuurist
 • Teksti sisestamise reeglid
 • Laadide (Style) kasutamine teksti vormindamisel
 • Sektsioonid – millal ja kuidas neid pikkades dokumentides kasutada
 • Otsimine ja asendamine: teksti otsimine ja asendamine, ülearuste ENTERite ja tühikute eemaldamine, formaatide ja laadide otsimine ja asendamine
 • Ülevaade olemasolevatest laadidest, nende muutmine muutmine ja uue laadi loomine
 • Seletiitli (all- või pealkirja) lisamine pildile, joonisele, tabelile
 • Teksti allmärkuste ja dokumendi lõpumärkuste lisamine ja muutmine
 • Allmärkuste vormindamine laadide abil
 • Erinevate päiste/jaluste ja leheküljenumbrite lisamine või kustutamine
 • Dünaamiliselt muutuvate päiste ja jaluste lisamine dokumenti
 • Ristviidete lisamine dokumenti
 • Kujundite lisamine ja vormindamine, joonistusvahendite kasutamine
 • Keelekontroll ja dokumendis tehtud muudatuste jälgimine ja nende töötlemine
 • Sisukorra, tabelite ja piltide loetelu loomine
 • Sisukorra vormindamine laadide abil
 • Dokumendi salvestamine .docx, .pdf, oma dokumendimalli salvestamine
 • Dokumendi printimine

Antud koolitus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel.

RP4 Tekstitöötlus MS Wordis raamatupidajatele- edasijõudnu tase

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.