Project Description

NB! Kõige nõutum sisekoolitus! Sisekoolitused reaalsete andmetabelitega.

Kestus: 15 akadeemilist tundi, kolmel koolituspäeval.
Sisekoolitus: 12-15 ak tundi, kohandatud teemadega ja võimalusel Tellija tabelitega

Investeering: 260 € + käibemaks 20%
Sisekoolituse tellimisel teeme soodsa hinnapakkumise.

Sihtrühm:

 • Juhid, riigiametnikud, KOV töötajad, valdkonnajuhid, analüütikud, raamatupidajad – kõik Exceli kasutajad, kellel on vajadus töödelda suuri andmehulki ning kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutamiseks ja andmeanalüüsiks.

Eesmärk:

 • Oskus efektiivselt korrastada imporditud andmeid ja teostada andmeanalüüsi!
 • Saada selgeks Exceli töölehtede ja tabelite seoste loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • VAU! Kui lihtsalt saab Pivotis väljavõtteid, arvutusi, diagramme!
 • Exceli funktsioonide, valemeid, andmeanalüüsi oskuslik kasutamine.
 • Tööprotsesside ja tegevuste lihtsustamine Excelis

Eelteadmised ja oskused:
MS Exceli (või mõne teise tabelarvutusprogrammi) kasutamise kogemus mitme aasta jooksul; tabelarvutuse oskused ja teadmised, mille annavad koolitused: Arvutikasutaja baaskoolitus või Tabelarvutuse võlu avastamine.

Metoodika: Koolitus on üles ehitatud probleemikesksele (problem-oriented) lähenemisviisile ning seisneb individuaalses praktiliste töövõtete harjutamises (hands-on method) kogu koolituse vältel. NB! Üks osa koolitusest on reserveeritud osalejate Exceli probleemide lahendamisele ja küsimustele vastamisele.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab:

 • Excelis korrastada suuri andmetabeleid ja andmeid analüüsida
 • Pivotit – koostada spetsiifilisi väljavõtteid ja diagramme
 • funktsioone – kasutada edasijõudnu tasemel erinevaid funktsioone ja neid omavahel kombineerida
 • luua valemeid mitme töölehe ja faili piires
 • andmeid vormindada, sorteerida, filtreerida, asendada, tühje lahtreid leida
 • andmeid kaitsta, sisestuse kontrolli kasutada
 • Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe
 • optimaalselt väljatrükki korraldada

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.
Sisekoolitus ettevõttes kohapeal (sh. mobiilse sülearvutiklassiga)

Koolitaja: Arvo Saat, Heidi Sild, Riina Reinumägi (Tartus)

Jätkukoolitusena soovitame: Andmemudeli loomine PowerQuery abil, Exceli makrode loomine Visual Basicus

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Kuidas Excelis andmeid hoida ja hallata?
 • Töötamine tabeliga:
  • Exceli sätted
  • veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine;
  • ridade külmutamine;
  • ridade ja veergude jaotamine.
 • Andmetabel
  • Kuidas kasutada muutuvaid (dünaamilisi) andmepiirkondi?
  • Andmepiirkonna muutmine tabeliks ja vastupidi, lisavõimalused
  • tabel kui dünaamiline andmebaas
  • automaatne lihtne statistika tabelitel
 • Andmete vormindamine ja kujundamine:
  • vormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest;
  • kuupäeva ja kellaajavormingud;
  • numbri, protsendi ja tekstivormingud;
  • andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad);
  • Contitional Formatting – kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid).
 • Andmete importimine:
  • andmete importimise ja eksportimise vahendid, vigade ennetamine;
  • import Exceli tabelist, tekstifailidest (.csv), andmebaasidest, Internetist;
  • .pdf failist tekstifaili ja tabeli loomine
  • imporditud andmete, jaotamine tabeli lahtritesse, vormindamine;
  • mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse;
 • Copy-Paste:
  • Kuidas on kopeerimine efektiivsem?
  • ridade ja veergude ümbertõstmine
  • töölehtede kopeerimine uude faili
  • Paste Special kasutamine andmete paigutamisel.
 • Funktsioonid ja arvutused:
  • erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires;
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused;
  • andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount);
  • loendus (Count, CountA, CountIF);
  • ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown);
  • tingimusfunktsioonid (If, SumIF);
  • mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR);
  • otsingufunktsioonid (Vlookup Hlookup, Lookup, Match, Index);
  • kuupäevafunktsioonide kasutamine (Now, Today, Weeknum, Networkdays, Workday jt);
  • tekstifunktsioonide kasutamine (Text, Concat, Trim, Left, Right, Mid jt);
  • nimeliste piirkondade kasutamine.
 • Lahendajad ja analüüsivahendid:
  • eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse;
  • sorteerimine;
  • filtreerimine, tingimustega filtrid;
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest;
  • vahekokkuvõtte funktsioon Subtotal;
  • andmete otsimine, redigeerimine;
  • mitme tabeli kokkuvõte (Konsolideerimine);
  • valemite auditeerimine ja jälitamine.
 • Pivot – Aruannete tegemine kasutades liigendtabeleid ja –diagramme
  • liigendtabeli (Pivot Table) loomine, muutmine ja kujundamine
  • diagrammi kujundamine (Pivot Chart)
  • andmete rühmitamine aruannetes, kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes)
  • andmete esitamine protsendilises ja numbrilises väärtustes
  • filtrite, tükeldaja, ajaskaala kasutamine
 • Piirangute seadmine:
  • sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang.
 • Ühine koostöö:
  • Exceli tabeli jagamine, muudatuste jälgimine;
  • tööraamatu ühine kasutamine üle arvutivõrgu.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine (Print Area, Päised, Jalused).

Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele (MS Excel baasil)

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.